A NŐ AZ ŐSERŐ ELŐADÁS, KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS-HÍRLEVÉL CIKK

» » HÍRLEVÉL ARCHÍVUM        

Kedves Barátom!

 

 

 

 

 

Noha bejelentettem nemrégen, hogy nem tartok egyelőre több tematikus előadást, azzal egy időben jeleztem, hogy ezt a félig előadás-félig kerekasztal beszélgetés programot június 11-én Dr. Darnói Tibor barátommal mindenképpen megtartom, hiszen már jó ideje megszerveztük. Amennyiben kiderül, hogy e fontos és különleges téma, A NŐ AZ ŐSERŐ, sokak számára fontos, mint ahogy mi véljük, akkor ebben a formációban elképzelhető, hogy lesz folytatása ősztől. Sőt, hisszük, reméljük, hogy nemcsak egy konferenciává, de egyfajta "mozgalommá" nőhetne ki a spirituális és fizikai vlilág harmóniájának visszaállítása céljából. 

 

Szeretettel hívlak e különleges témajú programra, melynek részleteit ITT találod (Figyelem: a jelentkezési email ehhez az előadáshoz készült, a leírásban találod! Más email címre küldött jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni.)

Az előadás gondolatiságához szeretettel ajánlom az alábbi részleteket A perui papnő c. kötetemből , mely az Aranyasszony-trilógia 3. része. A könyvről ill. a trilógiáról itt találsz részleteket.

 

 

„Valami nagyon fontos történik Világunkban. Egy korszak határához értünk ismét. Először is, tudd, hogy ha változik valami a világban, akkor az az eddigi, kizsákmányoló világ vége lesz.

    Azt jelenti e korszakváltás, hogy az ember ismét érzékelheti az eddig számára elzárt dimenziókat. Ezt nevezzük tudati változásnak, tudattágulásnak.

 

    Vagyis, szinte genetikai ugrást hajthatunk végre: az ember ismét olyanná válhat, mint hajdanán. Még mielőtt „megismerte volna a jót és a rosszat”. Innen kezdve már csak dualitásában képes az ember felfogni a világot, elvesztette eredendő egységtudatát. Csak a duális világban van egészség és betegség, szépség és jóság, kezdet és elmúlás. Csak itt válik az egységes energia jinné és yanggá, negatívvá vagy pozitívvá, vagyis polárissá. Az eredendő ember nem volt se férfi, se nő. Egy komplett lény volt, a kettő egyben, „Isten hasonlatosságára”, önmagában teljes. Ebből következően Isten sem a ma hímnemű Atya, hanem Istenanyával teljes.  

 

    Az édeni állapotban a Tudás még nem volt leválasztva az Élettől. Még nem is „tudták”, hogy létezne kétféle nem. Az Ember ősállapota a még ketté nem hasadt Egység volt. A hasadás egyben tudathasadás is lett, ezért fel sem tűnik a maiaknak, hogy istenük „fele” hiányzik! Olyan, hogy nemiség, nem létezik! Amit mi a Földön különváltan, nemekként érzékelünk, az a dualitáson túli egység megnyilvánulása ebben a téridőben. Nincs két különálló egység, hanem az Egyben pulzáló minőségeket érzékeljük különbözőségként. Az én csodálatos magyar nyelvem a tagadás nem szavával emlékeztet arra, hogy az Ember nem osztható nemekre, e szétszakadás csak átmeneti és mindenki visszajut egyszer az Egységbe. Ma a kettő hordozza azt különváltan, amit eredendően EGY kapott. A Teljesség minőségeit két féle nem között kellett megosztani.

 

    Odajutottunk, hogy ma normálisnak tartják milliók, hogy egy olyan istenhez imádkoznak, kinek megszólítása a hímnemű Uram. Fel sem tűnik, hogy a Föld több mint fele, a nő, nincs „képviselve” imádott istenségükben! Atyjuk van, de Anyjuk nincs. E nemzedék legjobb esetben is félárva. Ekkora megvezetettség, ilyen vakság korában csoda talán, ha elhazudható a népek, az emberiség valós történelme? Ha ilyen könnyű egy hamis félistent kikiáltani az Univerzum legfelsőbb Létezőjeként – bármi meghamisítható! Ezért lett világunk a hamisságok, a másolatok, az illúziók világa. Az a hitrendszer, ami egy hímnemű istent tisztel a valóságos Istenanya és Istenatya egysége helyett, sokkal több, mint eszme. Egy valóságos erőteret hozott létre, mely szó szerint elvágta a szív és elme között a szellemi csatornát! Minden erőtérnek megvan a saját töltete, forgási iránya, hatása a környezetére, a benne élőkre. Az egypólusúvá tett hím istenség erőterében hogyan válhatna teljessé az ember? Ezért csikorog az egész vallási dogmarendszer, mert hamis alapokra építették! Ébredjünk már fel a bűvöletből! A bűvöletből, mely nem más, mint saját felejtésünk! Elfeledése annak, kik vagyunk igazából és ki a mi igazi Istenünk!

A megosztó és elkülönítő tudás egyre jobban növekedett. Teljes térhódításában egyszer csak feleslegessé vált Istenanya. Onnan kezdve már csak egy hím „félisten” a legtöbb vallás istene. Az emberiség megtagadta Isten női részét, és innen kezdve az emberi történelem az önkontroll nélkülivé vált hímenergia vágtázása lett…”

„Az energiakibillentés szándékos volt. A szerzés és harc, megosztás és határtalan gyarapodás nem fér össze Istenanya békés, befogadó és mindenkit óvó, tápláló világával. A mai férfiközpontú, bal agyféltekés emberi világnak ezért van már csak harcos és megfélemlítő férfi istene. Ennek szellemében lehetett a nőt elnyomni, boszorkányként több milliót máglyára küldeni, alacsonyabb rendűnek bélyegezni, a nők anyai feladatait alulértékelni. E szellemben a Földbolygó kiszipolyozható, és az ember egyre őrültebb kényelmét hivatott minden szolgálni. Az Univerzum bölcselete materialista ismeretekké, a gyógyítás a test kémiai vegyszerezésévé silányult. Az embernek, az életnek minden téren gazdaságilag meg kell térülnie, mert a kifizetődés lett az egyedüli értékmérce ebben a „józan és racionális” világban! E logika szerint a szeretet, az önfeláldozás, a megbocsájtás, a terhek elengedése nem térül meg, így értéktelen, haszontalan: kiűzendő.  Ne csodálkozzunk, ha azt hiszi a tudathasadt ember, legfontosabb szerve az agy. Eddig valóban az agyban székelő elme volt az úr. Nos, láthatjuk, a bőrünkön érezhetjük, mire képes az emberi ész, hova vezet az elme és logika: megosztáshoz, háborúkhoz, kizsákmányoláshoz, igazságtalansághoz, elnyomáshoz, hedonizmushoz, betegségekhez, kataklizmákhoz.”

 

„Az egyetlen megoldás, ha még ma helyreállítod Istenanyával a kapcsolatodat! A megmenekülés egyetlen útja és módja, ha helyreállítod e meghasadt, kettéhasadt kapcsolatodat a Teljes Istennel, ha visszatalálsz Istenanyához! Az egyetlen lehetőség, hogy felnyíljon a szemed, és meglásd a teljességet, a valóságot, ha elhagyod a hazugság erőterét, és az Istenanyával teljes Teremtő erőterében, mennyei birodalmában folytatod az életed. Meg fogsz döbbeni, milyen más ezzel a szemmel látni, milyen felszabadító az új szíveddel élni, szeretni! Szó szerint egy új világba érkezel, még itt a Földön! Ha átadod saját életedben a vezetést a szívednek az elméd helyett, felnyílik a szemed, és többé nincs uralma feletted az eddigi erőknek! Istenanyához pedig ismered a visszavezető utat: ez a szív! Nem véletlen, hogy még a földi anyák szívéről is azt állítják, mindent tud és megérez gyermekeiről. Nem az anyák agyáról, elméjéről, hanem szívéről beszél az ősi bölcsesség. Az elme foggal-körömmel védeni fogja a régi beidegződéseket, az új kódok a szívedben fognak felnyílni. A Tudás önállósodott az elme vibrációs szintjén, elszakadva a más hullámhosszú, magasabb szívfrekvenciáktól.

    A szív az a szerv, az egyetlen szerv, mely a magasabb, mennyei hullámokat is képes fogadni és testedbe, lelkedbe, szellemedbe vezetni. Sok ember szíve már automatikusan reagál ezekre az új erőkre. A szív sajátos frekvenciájáról a kvantumbiológia is egyre többet megismer. Megdőlt az agy mindenhatóságának téveszméje! Kísérletek bizonyítják, az agyba már a szívből továbbított jelek jutnak el. A szíveden keresztül léphet be Lényedbe minden magas rezgésű kozmikus hullám, melyet a szív továbbít a többi szervedhez, részedhez, így az agyhoz is. Nem észben, nem tudásban kell gyarapodnod, hanem a szívedben kell változnod, mert nem az agyad, hanem a szíved vezérel az Új Korban, a Helyreállítás Korában. Ő a vezérlő csillagod saját kozmoszodban. Isten magasságossága, az Ő dimenziójának hullámai nem az aggyal, hanem a szívvel érzékelhetőek. 

    Minden manipulálható, minden átverhető, csak a szíved nem. A szívből fakadó cselekedeteidet fogja Isten „mérlegre tenni”, a klasszikus tanítás szerint, és nem az elméd logikázgatását, a tudásodat.”

    „A Szeretet erő. Valóságos, működő Erő!

    Az az erő, ami Isten világából, magasságából, dimenziójából hozzáférhető. Az az erő, amiről Jézus azt tanította, ha ez működik bennetek, mindenhatóak vagytok! Egy olyan erő, mely minden egyes pillanatban Isten szerint működik itt a világban, mindig pont ott és úgy, ahogy erre szükség van. Nincs receptes könyv, mi a szeretet és hogyan működhet. Ez a mindenkori isteni jelenlét megnyilvánulása a világban, ezerféle módon, ezerféle alakban.”

    „Éppen itt az ideje, hogy felébredjünk és belássuk tévedésünket, mert nem élhetünk tovább e szétszakadt állapotban! Vissza kell engedni a női erőt, vissza kell térnünk Istenanyához! A korlátozott információkból dolgozó elme helyett a dimenziókon keresztül dobbanó szívnek kell átvennie az elsőséget végre ismét! Úgy, mint hajdanán, az „Aranykorban”.

 

Természetesen, szó sincs arról, hogy, hogy ezt az energiát csak nők tudják működtetni, csak a nők tudnának szeretni!

Először is, nem felejthetjük, hogy testi mivoltunkban a jelenlegi „nemiségünk” múlandó, és nem az örök „személyiségünk” meghatározója! Minden lélek teljes, EGY, hasítatlan, így egyben nő és férfi, ahogy Isten is! Ugyanakkor tudomásul kell vennie minden testben élő halandónak, hogy:

 

„Tetszik, avagy sem, az élet továbbadására, testükben új élet teremtésére, kihordására és megszülésére, saját testükkel való táplálásra kizárólag a nők képesek. Ők az élet hordozói, az anyagi tudáson túli bölcsesség őrzői, látói és működtetői. A férfi-ember viszont tökéletesen megismerte a Földet és annak törvényszerűségeit, óriási jártasságot szerzett ennek a téridőnek a működtetésében. Milyen tökéletesen tudnák együtt működtetni a világot! De nem így történt.”       

 

Vagyis, minden karma-fázisban, adott életben minden lélek az aktuális feladatához passzoló nemiséget választ magának, hogy ez életbeli szerepét eljátszhassa az Élet nagy forgószínpadán.

A nő, még e hasadt állapotában is, azt az erőt, energiát képviseli, amit a hamis vallások és velük karöltve az egyéb földi hatalmak ki akarnak rekeszteni a jelenlegi harcos világ, a szekértáborok, a nemzetek és kultúrák gyülölködése fenntartásához, mert ebből nyerik profitjukat.

Ezt mindenkinek meg kell értenie, aki tudatosodni akar, és minden léleknek arra kell törekednie, hogy ez az energiakibillenés helyreálljon.

A feminizmus tetőzte be ezt a leplezetlen nőellenességet, mely gyakorlatilag nemcsak megengedi, de biztatja, segíti, támogatja, hogy a nők férfiakká váljanak! Itt az ideje a leleplezésnek, és a szívek felébredésének, legyen akár női, akár férfi testben!

 

Ez nem valamiféle meglepő és eddig ismeretlen emberi feladat, hiszen a spiritualitás, az egész úgynevezett misztikus út, a beavatások mindig is pont erről szóltak: a SAJÁT EGYségünkre, oszthatatlanságunkra, teljességünkre való ráébredésről, egész-ségünk visszeszerzéséről! 

 

A mai világban azonban minderről hangosabban és kissé másképp is szólnunk kell, mert pár ezer év óta a harmonikus dualitás felborult. Manapság a nőknek lassan még Európa utcáin is hátbatámadásoktól, jogfosztásoktól, megaláztatásoktól, sőt fizikai erőszaktól kell rettegniük, ami bizony e korszak előtt nem volt így, nem így volt a Földön! ISIS még pár évvel ezelőtt is az Ősmama szimbólumának, a csodálatos IS-IS tudat energiáját őrző név volt, ma már egy nyíltan nőüldőző terrorállamé. (Mekkora arcátlanság, az ősmamai név mögé bújik a nők, a harmónia, a szeretet és béke ellensége).

 

Nem szükséges tovább ecsetelnünk, hogy a Kozmosz megannyi naprendszere előtt a földi emberiség alaposan szégyenkezhet, hogy ide jutottunk, egy ilyen méltatlan, sekélyes és brutális világot sikerült összehoznunk.

 

A változás, a helyreállítás azonban nem merülhet ki a mindennapi élet forgószínpadának átrendezésével. A probléma gyökere metafizikia szinten van, így csak itt lehet orvosolni. Napjaink elfajult és beteges szemlélete, rövidlátása és már a mindennapi életünket fenyegető agressziók valóban arra fogják kényszeríteni a mindennapi embert is, hogy kénytelen legyen legbelső erőtartalékait mozgósítani a valódi változáshoz, az életbenmaradáshoz. Ehhez pedig ki kell tárnia magát, lelkét, szívét a "mennyek", a magasabb dimenziók felé. Szebb lett volna e korszakunk színházi felvonása, ha nem engedjük magunkat ennyire sarokba szorítani, de ez van, engedtük, elcsábultunk, nem álltunk ellen megannyi kísértésnek, nők és férfiak egyaránt, most innen kell kikecmeregnünk. 

Erről, és a lehetőségeinkről, a teendőinkről szól a június 11-i előadás és beszélgetés. Reméljük, hogy a résztvevőknek kellő motivációt tudunk adni ahhoz, hogy a Helyreállítás Energiája  továbblendüljön és a materialista tudatosságnál magasabbra látók tudatosan, napról napra e helyreállításon munkálkodjanak, egyre többen a Földön.

Kérlek, amennyiben fontosnak tartod ezt a programot, küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek! 

Köszönöm, és várom szeretettel az érdeklődőket:

 Ágnes

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom