Kvantumteológia

» » ajánló        

 

"Egy év Istennek annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy év".

 

Pár évtizede még a csodák vagy frappáns metafórák közé soroltuk ezt a bibliai „relativitás elméletet”. Ma azonban tökéletesen érthetjük, megfejthetjük a Biblia és egyéb ősi iratok transzcendens tanításait a kvantumfizika eredményeivel, melyek teológiai szempontú fejtegetései ma már az egyházakon belül is egyre népszerűbbek.

 

Az ókori nagy civilizációk korában vallás és tudomány egymásra épült, majd az arisztotelészi „racionális”, megmérhető, kiszámítható világképre épülő tudomány a felvilágosodás korára teljesen szembefordult a transzcendens tanításokkal. Ám a kibékíthetetlennek tűnő ellentét mára megszűnni látszik, ugyanis a kvantumfizika eredményei megdöbbentő módon sorra igazolják a vallási tanításokat.

 

Mind a vallás, mind pedig a kvantumfizika az érzékelhető és látható tartományon túli világgal foglalkozik. Míg a vallás a makro („fenti” nem látható),  a kvantumfizika a mikrovilág (parányi nem látható) törvényszerűségeit tárja fel.  Az első eredmények az ősi misztikus bölcsességeket támasztották alá: amint fent, úgy lent – amilyen a makrokozmosz, olyan a mikrokozmosz – tanította Hermes Trismegistos  és ugyanezt jelentette a delphoi jósda bejárata feletti intelem: Ismerd meg önmagad és megismered Istent.     

 

Einstein relativitás elmélete feje tetejére állította egész téridő-ismeretünket, mert kiderült, hogy az idő másképp telik a különböző gravitációjú terekben, sőt képes görbülni és eltűnni. E szerint az isteni dimenzióban  tényleg másképp múlik az idő, mint itt a földön. 

 

Normális lesz a paranormális?

 

Nincs anyag.Ezt a misztikus bölcsek régóta tudják, de nem hittünk nekik. És lám, a kvantumfizikia bebizonyította: minden energia, nincs olyan, hogy szilárd anyagszerkezet. Az atomokon belüli világ egy mikro-univerzum, a parányi kvarkok (elképszetően piciny mikrorészecskék) között energiakötelék van, és az energiahullámok „sűrűsége” az egyetlen különbség a gondolatunk és egy asztal között.

 

A megmagyarázhatatlan emberi tudat ereje is kikerülhet a csodák kategóriájából. A középkorban még boszorkányként megégetett különleges képességű embereket, a látókat és távgyógyítókat ma tudósok vizsgálják. A svájci CERN kutatóközpont kvantumfizikai kísérletei egyértelműen bizonyították az anyagok közötti láthatatlan  energiakapcsolatot. A fény fotonjai között állandó kapcsolat, kommunikáció áll fenn, az információ a fénysebbeség minimum 10-szeresével „utazik” egyik fotontól a másikig. Ugyanilyen kölcsöhatást mértek két külön szobában lévő embernél. Mindkettejükre egy agyi hullámokat mérő EEG készüléket kötöttek. Az egyiküknél kiváltott hatás tudati koncentrációval  a másik félnél is ugyanazt a regisztrált hatást váltotta ki. Mindezek magyarázata a minden élőt és élettelent összekötő „univerzális” energia hullám- és részecske formájában történő kölcsönhatása. A telepátiát, a távolból „olvasást” már nemcsak a guruk és próféták, hanem például az amerikai hadsereg speciálisan kiképzett katonái is gyakorolják.

 

Vigyázz, mit kívánsz, mert teljesül!

 

Az ember „Isten képmása”. Ez feltételezi, hogy teremteni is tudunk. Mégpedig úgy, mint Isten, a „semmiből”. A semmit sokáig tényleg annak hitték, de ma már tudjuk, hogy a mikrovilág parányi energiarészecskéi egymás folyamatos kölcsönhatásában léteznek.  Sok tudós hasonlítja a minket körülvevő teret egy láthatatlan internethez, ami végtelen információhoz juttat minket és mi magunk is információforrások vagyunk. A gondolat kisugárzó energiája, mérhető hatása tehát bizonyított. Nos, a teremtés a gondolati és az akarati energia hatványozott működése. Az univerzumba kisugárzó gondolati energiánk „visszasűrűsödik”, materializálódik. Jézus ezért nem tesz különbséget tettben és gondolatban elkövetett bűn között, mert köztük pusztán egy kis időnyi különbség van. Kemény tanítás, de sajnos, immár megcáfolhatatlan. Ráadásul még a tudattalan gondolataink, félelmeink is valóságot teremtenek, erről szól az összekuszálódott életünk, betegségeink. Akár egy pillanatnyi intenzív érzelem, vagy egy sokáig fennálló harag, irigység, teljesen megváltoztatja szerveztünk kémiai összetételét, felborítja hormonháztartásunkat. A tudatos gondolat pedig ennél többszörös erővel épít és rombol, bennünket és az egész világunkat.

 

Ha valaki nem érti a kvantumfizikát, ne csüggedjen. Elegendő a szent szövegeket tanulmányoznia. Aki elhiszi Jézus ígéretét, miszerint egy mustármagnyi hittel hegyeket mozgathatunk meg, halálos betegségekből gyógyulhatunk ki, szó szerint csodákat tehet. E hatalmas erők létezését és működését támasztja alá tudományosan a  kvantumfizika.

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom