Oszd meg és uralkodj!

» » ajánló        

 

Bevallom, nem volt könnyű „címet” választanom írásomnak. Egy biztos, csak ősi bölcsességek, közmondások özönlöttek elém, tehát tudtam, közülük választok. Lehetett volna még Bárány bőrbe bújt farkasok, vagy Nem látjuk a fától az erdőt, vagy a Hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Minden esetre az az érzésem, akik erre az írásra késztettek a nyár idusán, nem ismerik ezeket a kincseinket, mert akkor legalább megpróbálnának kissé ötletesebben és választékosabban ingerelni, tüzelni és hergelni bennünket.

 

Előre bocsátom azt is, tisztában vagyok azzal, hogy lesznek, akik nem tudják, vagy nem akarják majd megérteni, amit közzétenni szándékozok, és támadni fognak. Megszoktam. Most is leperegnek majd, mint a bolhák, ezt üzenem, tehát ne örüljenek se előre se utólag. Vérükben van a támadás, a viszálykeltés, a szakadás-szakítás, a megosztás, a hazugság. Nem mondom, hogy nem tehetnek róla, de szellemi magasságból nézve, talán mindannyian átmentünk ezen az „alsóbb osztályokon”, idővel, reméljük, az ő fejük lágya is benő, szemük – és szívük – megnyílik.

 

Nos, nem szaporítom tovább a szót bevezetővel, – hisz sok beszédnek sok az alja – és rátérek, miért írom e sorokat, megzavarva talán némelyek vakációját. Egy ideje már hessegettem magamtól ezt a gondolatot, hogy megszólaljak és „közéleti” témában szót kérjek, de nem bírom tovább magamban tartani, ami feszít.

 

 

Arról van szó, napok óta az elektronikus postaládámba innen-onnan, nemzeti vagy túl harsányan magát nemzetinek nevező portálokról, hírcsatornákról ömlik a salak. A megosztás és ámítás „istene” nem pihen, nem vakációzik!

 

Megint hergelnek minket, megint gumicsontot dobnak a magyaroknak. És sajnos, sokan ráharapnak. Ezért ragadtam (toll helyett) klaviatúrát. Már nem bírta se a szemem, se a gyomrom a legújabb zsidózási kampányt. Évek óta figyelem, egyre nagyobb szánalommal, a vakítást és az elvakultságot, mely kéz a kézben jár. Miként használják fel a yehovai erők saját malmuk működtetésére ébredező magyarságunkat!

 

Gondolom, rajtam kívül feltűnt másoknak is, hogy az évekkel ezelőtt éppen feléledő nyári magyar összejöveteleket, azok szervezőit, aztán a látogatókat szép lassan, illetve igazából nem lassan, hanem feltűnősen gyorsan, szekértáborokba osztották be. Nem lennék meglepődve, ha előre listát állítottak volna, kit hova sorolnak! És a birkák bégettek hozzá szépen. Most már fúj egymásra ahány magyar és „magyar” szövetség és szervezet csak van! Nem kell már ide külső erő se, ostorozzuk és széttépjük mi magunkat! És közben épül, erősödik a nevető harmadik…

 

A legújabb hírdömping egy lista, annak felsorolásával, Krisztustól kezdve kik és hogyan utálták a zsidókat. Fel van sorolva, orrunk alá dörgölve minden gaztett és ocsmányság. És való igaz, kinyílik az ember zsebében a bicska, ha végignézi a széthazudott emberi történelmet és tönkretett emberi életet e Föld nevű bolygón. Én is összeszorult gyomorral és szívvel olvastam végig, és igazat adok az „előttem szólóknak”.

 

Nem azért írok, hogy ezután vakuljunk meg, és ne nézzünk szembe a tényekkel, ne tartsuk nyilván a világ gaztetteit, gaztevőit. Hanem azért, mert nagy baj van a reakciónkkal, azzal a szemlélettel, azzal a válasszal, amire buzdítanak bennünket!

 

A MI VÁLASZUNK NEM LEHET UGYANOLYAN DÜHÖDT VADKUTYAUGATÁS!

 

A szépen éledező magyarságtudatunk egy ideje nagyon rossz útra tévedt. Vagyis, az abban érdekeltek igyekeznek rossz útra terelni. És sokan közülünk bizony hagyják.

 

Kezdődött azzal, hogy kikértük magunknak azt, hogy egy nép önmagát választottnak nevezte. Aztán egyszer csak kiderült, akik legnagyobb hanggal kérték ezt ki „magunknak”, hirtelen most a „magyarokat” nevezik világmegváltó népnek! Kiderült, tévedés történt, nem azok a kiválasztottak, hanem mi!

 

Szépen lassan azért kibújik a szög a zsákból, kimutatódnak a „fogak fehéri”! Kiderül, a szőlő volt savanyú, semmi egyéb! Szó sincs itt felébredésről, szó sincs itt valós magyarságtudatról! A koncot akarják más kezek más kondérba dobni! A nagy baj, és ez nem az én nagy bajom, hanem a magyaroké, a világé, az, hogy a hergelők ismét olyanná akarnak tenni bennünket, mint amilyenek ők maguk! Ébresztő!

 

MIK VAGY KIK A MAGYAROK?

MIT JELENT: MAGYARNAK LENNI?

 

Természetesen e rövid írásban nem tudom mélységekben kifejteni a teljes szellemtudományi hátterét mindannak, ami a múltban, a mában folyik. Sok-sok ezer évre kell visszanyúlnunk és a meghamisított adatokból, a fejekbe, még a legjobb szándékú fejekbe is milliárdnyi fals információt, meggyőződést tuszkoltak. Nagyon nehéz a maszlag lehántása. De dolgozom egy alaposabb tanulmányon és előadáson, amit remélek, és ha Isten is arra indít, hamarosan közzéteszek.

 

Addig pedig röviden és sűrítve a következő gondolatmenetet szeretném megosztani Önnel és kérem, csendesedjen el ebben egy picit. Ha hiányos lenne, hiszem, Isten kiegészíti minden őszintén kereső ember előtt.

 

 

- AZ EGY MEGHASÍTÁSA - A NEMEK EGYMÁSNAK UGRASZTÁSA

(1. sz. szekértábor)

 

Igen csúszós jégen kezdünk ám táncolni, így az igazi bárányt és a báránybőrbe bújt farkast nem mindig könnyű távolról és első látásra megkülönböztetni majd. De igyekezni fogunk.

 

Tehát, történt hajdanán, valamikor a (mesterségesen) ősi ködbe burkolt időben, hogy miközben a téridő formálódott, az EREDENDŐ EGY, engedve a fizikai „hívásnak”, kétféle minőségbe perdült (ezzel kétféle erőteret hozva létre, lsd. kvantumfizika spin-jelenségét).

Lőn FÉRFI ÉS NŐ.

 

De: valaha, valahol nem így vagyon!

 

És írva vagyon: nektek örök életetek van, ahol EGYEK VAGYTOK A TEREMTŐVEL! Nem kell átlagon felüli intellektus eljutni ahhoz a logikus eredményhez, hogy ha egy lénynek örök élete van, akkor Istenben, Istennel újra egyként, örök lényként, nincs hasadt állapotban (fél-elemben), hanem egész-séges, egy-séges, azaz, e téridőn túl senki és semmi nem NŐI VAGY FÉRFI (e néven nevezve az EGYnek hasíthatatlan minőségeit). De nekünk beadták a dajkamesét, hogy egyszer élünk, és egy (egyébként brutál és kegyetlen) Yehova arra kényszerít, hogy a röpke pár földi év alatt hozzunk egy öröklétre vontakozó döntést (ez eléggé logikátlan egy mindenhatótól, nem?), ellenkező esetben poklok-pokla, halálnak-halála és a többi… És ebből levezették, hogy aki most férfinak vagy nőnek látja a testi magát, az örök létére is az (bár Krisztus világosan tanítja: Istenben nincs férfi és nő… csakhogy ehhez legalább olvasnunk kellene Krisztus szavait a hírportálok zagyvaságai helyett). Így, miután egy polarizált, kettészakadt minőségbe örökre benyomorították a lelkünket, már gyerekjáték volt a földi kasztrendszerek és azok fenntartásait kiszolgáló intézményrendszerek kialakítása: elkezdték a másikhoz mérni a „nemeket” (teljesen alaptalan feltételrendszer szerint), és innen kezdve már a hasadt, tudathasadt világról kell beszélnünk, e hasadt világ premisszáiból kell kiindulnunk. Nem könnyű!

 

E szemléletnek semmi köze Istenhez, Kozmoszhoz, Egységhez.

 

Ez a nagy büdös materialista, orrukig-sem-látó, téridőbe szűkült, megosztott és tudathasadt emberek világnézete. Így képesek látni egy jóval nagyobb és egészen más világot. (Egyébként: itt megérdemli Iby Duba, hogy felhívjam figyelmüket zseniális előadásira, amiben gyönyörűen megvilágítja, hogy a magyar, mint kódnyelv TUDJA, hogy NEM-EK NINCSENEK! Ezért használja a tagadó Nem szót a nem létező polarizálásra!)

 

Csakhogy, e megosztás, mint az atommag-hasadás, óriási energia felszabadulással vagy energia keletkezéssel jár. E nő-férfi szembeállításból, szekértáborozásából természetesen a „nevető harmadik” szépen lakmározik, él, növekszik. Célja volt és lesz fenntartani e tudathasadt és megosztott, polarizált állapotot!

 

Ehhez kellenek a vallások, szellemi humbugok stb – de ez most nem fókusza írásunknak.

 

 

2. szekértábor alakítás:

 

A valaha egy nyelvet beszélő, egy vérből eredő földlakókat elkezdték egymás ellen uszítani, természetes különbözőségeken alapuló fajcsoportokba sorolni, azokat egymáshoz viszonyítani, „megméretni”, minősíteni, címkézni, szeretni, utálni, kiirtani stb stb. Keletkeztek természetesen genetikailag „megbuherált” fajok is, erre rengeteg történelmi bizonyíték van, előadásimban bőven bemutatom ezeket. Jelen írásunk most ezzel sem foglalkozik, az összkép és összhangzat szempontjából – de csak e szempontból – most nincs fókuszban! Valószínű, hogy Yehova is élt ezzel, az őt kiszolgáló csoportot elmeileg felturbózta azonban a szívpályákat „lekötötte”. De erről másutt bővebben. Tehát, megkezdődött a fajok és népek versenyeztetése. Oszd meg és uralkodj! Amíg gyűlölet van, amíg kiválasztottság van, addig van energianyerés a nevető harmadik számára! Minél jobban gyűlölöd, annál jobban hizlalod Yehovát és közvetlen csapatát! Azt a Yehovát, aki a megosztást kezdte az EGY ÉS OSZTHATATLAN ISTEN megosztásával, aki ANYA IS! Ott van minden szent és „szent” könyvben, iratban, csak el kell olvasnod. Ez így persze nagyon pongyola, és talán a levegőben lóg, de ettől még igaz, és ennek alapos kifejtéséhez is egy egész könyv kellene (már elkezdtem megírni természetesen!), Miután Yehova önmagát kiáltotta ki az Univerzum teremtő Istenének (aki hímsoviniszta – tehát a polarizáló „nemesítés” és megosztás Istene), keresett magának egy embercsoportot, akivel lepaktált, és aki az ő földi operatív személyzete, hadserege lett. Ennek a kezdeti csoportnak első feladata az volt, hogy beáldozza azokat a szerencsétleneket, akiket sikerült mindenféle hazugságokkal összetoboroznia. Negyven évig kellett köröztetnie a sivatagban őket, hisz ez egy „erősnyakú, ellenálló” fajta volt, akinek sehogy sem tetszett ez a tomboló őrült „isten”, aki gombnyomásra működtetett bábuként irányítgatta őket, befenyítve őket mindenféle borzalommal, ha nem engedelmeskednek. Lázongtak e szerencsétlenek épp eleget, de Mózes (illetve valószínűleg a nevében ügyködő stróman és csapata) Yehova kíméletlen kezével megregulázta őket időről-időre. El kell olvasni a Mózes 4. könyvében leírt gyomorforgató „katonai manővereket”, ahogy Yehova a „haza” foglalására kényszeríti őket! Ma is ugyanilyen módszerekkel él és ma is ugyanolyan félelemben – rabként – tartja saját „népét”! Nem véletlenül, amikor Jézus a zsidókhoz beszél, épp azzal szembesíti őket, hogy „Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket”… majd értetlenkedésükre így folytatja: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjáról szól, mert hazug és a hazugság atyja.” (mindegyik idézet János evangéliuma, 8. fejezet!)

 

Aztán Yahve-Yehova ismertette e szerencsétlen áldozati csoporttal a törvényeit, mihez tartás végett, hogy kell nekik ezután a Földön viselkedniük és uralmuk alá hajtani mindent és mindenkit! Na, nem az egyszerű zsidó nép gazdagodására! Bizony nem! Hanem Yehovának és maroknyi bennfentesének, a managereknek! És itt vég nélkül sorolhatnánk persze, hogy a mai napig, ez a maroknyi bennfentes Yehova-talpnyaló, bábuik milyen intézményekben ülnek (nemzetközi szervezetek, Vatikán, bankcsoportok, multik és a többi), és milyen arcátlan „projektekben” milyen gaztetteket követ el. És miközben kövéredik Yehovával e kis csoport, a mai napig az általa rabságban és megfélemlítésében tartott „saját népét” használja fel a megosztásra. A kisembert, azokat, akiket koncként és nagybefektetésként odadobtak a haláltáborokba, többek között. Két legyet ütöttek egy csapásra, megszabadultak a becsületes, hazaszerető zsidóktól, és a mai napig az ő vérükön gazdagodnak a nap-mint nap benyújtott kárpótlási igényekkel! Velük hergelnek téged, engem, minket és nyernek újabb-és újabb erőt! Ha már mást nem, de ezt az ördögien cseles manővert felismerd, te nem fogsz gyűlölködni senki emberfia ellen sem! Mit gondolsz, Jézus véletlenül élt közöttük? Oda ment, ahol a legnagyobb volt rá a szükség, a legnagyobb sötétségben tartottakhoz! Ahol tombolt Yehova és nyúzta, kihasználta, felhasználta a „kiválasztott” népét!

 

De ha magyarnak, valóban

MAGYARNAK vallod magad,

pláne nem teheted.

Miért is? Mit jelent

MAGYARNAK LENNI VALÓJÁBAN?

 

Ma, akik az ún. magyar őstörténelemmel foglalkoznak, tudják, hiszik, e Földön a népek nagy része más planétáról származik. Legyen ez, mondjuk a Szíriusz (mert most e rövid írásban ismét nem mélyedhetünk el abban, hogy a szíriusziak hogyan tartózkodtak a Vénuszon is, illetve milyen szövetségeseik jöttek az Orion-Nimródról, tehát e szövevényben most nem kívánunk elveszni, a teljes kép összerakásához ez most nem kell). Hisszük, hogy e szíriuszi ősök magukkal hozták a szeretet „vallását”, energiáját. Ős-magként ültették el bennünk, szívünkben. Tanítottak az Egy és Oszthatatlan Istenről, őseink Istenanyát az ős-szülőnek tudták és Őt szerették. Akik e magot befogadták (lsd Krisztus beszéde a magvetőről) és szívükben táplálják, ők a magosok, akik Isten Magasságából képesek látni és megítélni mindent. Akik ezt tudásként is továbbvitték, ők mag-usok, a mag-őseink, a mag-ar pedig minden lény, aki hajlandó és képes e kozmikus szeretetben, minőségben létezni.

 

Az ún. naga (nagy-magas) vagy mag-misztérium (mag-us) beavatottjait szokás Nagáknak, Mágusoknak nevezni, és az elsüllyedt MU-ról (Atais) még vannak bizonyítékaink bőven ottani életükről! Ez a nagaság, mágusság él tovább többek között Babilóniában, egészen a pártusok koráig (sőt, Mennyből kapott Korona és mágus-tudás az alapja a szászánidák uralkodásának is, akiket erőszakkal akarnak kiszakítani a szkíta-vonalból). A Nagák, Magasok, Mag-arok, mágusok szimbóluma a kígyó, mely a kozmikus genetika földi kettős spirálú DNS-ét mutatja. Ez a „kígyó” az átalakulásunk kulcsa! (Érdekes, hogy a Yahve-által íratott „szent” könyvben egyedül negatív figuraként szerepel! Így is megpróbálja az istenivé, Magyarrá való „visszaalakulásunkat” megakadályozni. És ezt vette át sajnos a kereszténység, de ez ismét másik írás témája) „Az Aranyasszony útja” könyvem írásának a végén jártam, amikor megérkezett az első „üzenet” hozzám az Isten-génről

 

https://docs.google.com/file/d/0B5ON2Mj4RmTOaV9fSVEzS2N0dkE/edit

 

Amit a kereszténység újjászületésként definiál (és most végképp hagyjuk, hogy a Vatikán mit nem merészelt a krisztusi világosságból csinálni!!!), vegyük nagyon komolyan: aki Isten-gyermek lesz, az egy új lény lesz, aki ad-abszurdum merőben új képességeket, látást, erőket stb. „kap”. Vagyis az Isten-gén, az Isten-kód alapján már nem beszűkült halandó emberként, hanem Isten-gyermekként képes tovább élni. Aki MAGYAR, aki „bírja” a polaritáson túli öröklelket, aki már nem képes az emberiséget nőként-férfiként látni (ami egy futó pillanat mindenki életében, amit egy adott testben tölt), az nem képes pillanatnyi „fajként” viszonyulni egy embertársához sem. Az hiszi, ha Isten akarná, egy suhintással „rendet tehetne” (persze, rend van itt, csak mi nem fogjuk fel az isteni rendet!) Jézus megállította Péter kezét a karddal, amikor az „meg akarta menteni a Mestert” a Getsemané kertben a katonáktól: Távozz tőlem, sátán! Csak nem képzeled, hogy Isten angyalai, ha akarnák, nem lennének képesek megszabadítani engem innen? De akkor abból mi hasznotok lenne? Ez a téridő, a maga fizikai-, biológiai stb. (játék)szabályaival, épp olyan életkeret, aminek a mi tudatszintünk megfelel. Ez tetszik, avagy sem. Itt vagyunk képesek tanulni, átalakulni. Hogy ez miért van így, sajnos nem tudom megmondani, lássuk be, Isten „lapjaiba” azért erre a téridőre kalibrált „aggyal” nem pillanthatunk be maradéktalanul. De legyen elég, amit képesek vagyunk felfogni, és mint látjuk, még ez is meghaladja sokak képességeit!

 

Aki MAGYAR,

és a kozmikus Szeretetet vallja,

hogy lehet képes gyűlölni?

 

Ha csak azzal teszel jót, aki veled is jót tesz, ha csak azt szereted, aki szeretetre méltó, milyen szolgája vagy Istennek?” A legutolsó ember is könnyen szereti a szeretetre méltó, jó embereket. Abban sok kunszt nincs. Ahhoz se extra emberség, se felébredettség, pláne nem isteni DNS, aktivált MAGYAR kód nem kell! Ez egy ösztönszintű „cselekedet”, nem több. Meglátni a „rosszakban” az embert, az Isten-lelket, minden embertelen helyzetben megérezni az isteni tettre szólító lehetőséget, szeretni azt, aki „nem méltó” (a mi emberszemünkkel nézve) arra, megbocsátani azoknak, akiket legszívesebben leköpnénk sőt... ehhez kell MAGYARNAK lenni!

 

Ez a KOZMIKUS SZERETET embere.

 

Aki még a fogat-fogért játékszabályok alapján hagyja magát hergelni, gyűlölni, aki neki – netán valóságosan – rosszat tesz és ezért meg akarja azt torolni: az nem veszi észre, hogy a yehovai térfélre rúgja a gólokat – öngólként! Épp az ő gyűlölködéséből táplálkoznak azok, akik ellen harcol. Harccal egyébként sem tehetünk pontot a harc végére. Akció-reakció, erő-ellenerő: ezek tények. Ha visszaütök, a harc folytatódik. Ömlenek ránk a nagy „guruk” előadásai, tanításai, akik megmondják, hogy „mi, magyarok, itt a Kárpát-medencében micsoda különleges küldetéssel rendelkezünk”… és a szegény többi szerencsétlen, a „futottak még” népek, hát majd nekik MI megmutatjuk, ki is a magyarok Istene!

 

Sőt, vannak, akik egyenesen „Istenanya szavait”, „Szűzanya” üzenetét továbbítják a Kárpát-medencében élő magyaroknak! Döbbenetes, ahogy minden ellenállás nélkül elhisszük a megosztó, bizonyos népe(ke)t magának kisajátító „szűzanya” buzdítgatásait és – figyelem!- napi politikai üzeneteit! Nem ismerős véletlenül ez a mentalitás és módszer? Nem lehetséges, hogy „ez a Szűzanya” csak báránybőrbe bújt? Tegye mindenki a kezét a szívére, amikor ilyeneket olvas, és merje bevallani magának, ha nincs jó érzése minden „üzenettel” kapcsolatban! Merjük már felvállalni saját belső sugallatainkat is! Nem egyszer tapasztaltam, hogy milyen sokan vannak, akik nem mernek „lázadni” a megosztás ellen, bár nehezükre esik, mert ismert „tanítók” buzdítják őket! Kérem, olvassák el a próféciákat, a Jelenések könyvét, hogy mennyi áltanítás, mennyi hamis-krisztus és hamis-szűz jön, hogy „elhitesse, ha lehet, még a választottakat is”.

 

Egy tavalyi nagykanizsai előadásomon történt első ízben, hogy egy hallgató kérdésére azt mertem válaszolni, hogy a Magyaroknak bizony szeretniük kell mindenkit. Mi nem tehetjük meg, hogy ugyanúgy gyűlölködünk. Az előadás végén sok ember jött oda, megköszönve(!!), hogy felszabadulhattak az oly nyomasztó gyűlölet-hergelések alól, hogy végre van, aki mer másként beszélni, akkor is, ha ez manapság nem népszerű (persze, hogy nem, mert ebből nem nyernek energiát!)

 

Ha küldetés van egyáltalán, az csak egy lehet, és azt minden egyes embernek a saját szívében kell elkezdenie: Isten szeretet-csatornájára rácsatlakozni és azt továbbítani!

 

Ez nem szűkül a Kárpát-medencére, szeretett jelenlegi hazánkra (és itt most tényleg felsoroljam a Tarim-medencétől Egyiptomig, Sumeriától Kelta-földig, Ujguriától Indiáig és azon túl Amerikától MU-ig az őshazáinkat?)

 

Magyarok!

Mi az egész Földön otthon vagyunk!

 

Mindenki MAGYAR lehet, aki szívében kozmikus és a Szeretetet továbbítja.

 

És senki nem magyar csak attól, mert azt mutatja jelenlegi dokumentuma. Ez rossz hír a magyarkodóknak, de felszabadító a MAGYAROKNAK, a világnak! Ez az egyetlen küldetésünk, ha tényleg MAGYAROK vagyunk, hogy felemelkedjünk kozmikus szintre! Senkit nem közösíthetünk ki azért, mert jelenlegi életében más politikai határok között született! Ez a legostobább materializmus és téridőbe-zárás. Persze sokkal könnyebb másokra, külső erőkre, a „betolakodókra”, a „rosszakra” mutogatni és hosszú listákon sorolni, ki miért nem szerethető, sőt! A „megtérés”, a szeretővé-válás az macerás út! Ott már ego, akár egyéni, akár nemzeti ego, nincs. Az megannyi változással jár az egyéni életben is… és persze a „nemzeti” színtéren is. Ha már mi olyan országban élünk, amit Magyarországnak hívnak, akkor ebben legyünk az elsők: tudjuk megmutatni, mi a valódi MAGYARSÁG, milyen ez a kozmikus minőség és életmód!

 

Most szokták nekem szegezni szúrós ujjakkal és tekintettekkel: hogy akkor birkák legyünk és hagyjuk, hogy ők győzzenek? Nos, ennek kifejtéséhez, hogy ez a mindennapokban hogyan is mehet végbe, újabb könyv kellene, de: olvassák Krisztus szavait! Világosan elmondja, milyen ez a fajta élet. Ez a pont valóban egy vízválasztó. Itt mindenki színt vallhat, „materialista hívő”-e vagy valóban Isten Mag-gyermeke E helyütt nem tudok részletesebbet mondani, mint hogy aki csak egyszeri földi életben hisz, az képtelen Isten magasságából igazi magyarnak lenni. Aki ITT ÉS MOST akarja látni „minden rossz megtorlását” és ezt Isten helyett önbírásokodással végezni, nos, bevallom, annak nem tudok további adalékkal szolgálni, az még játszadozni akar itt e téridő-oviban. Ő még csak azt hiszi, amit lát, csak egyes emberi testeket lát, akik épp Sztálint, Hitlert vagy Rotschildot alakítanak. Az még napi politika szintjén képzeli megoldani az emberi „igazságtalanságot”, mert nem érti, hogy NEM LÉTEZIK IGAZSÁGTALANSÁG, csak még ő nem emelkedett eléggé a Magosba. Az nem tudja, hogy nem siránkozni, másokat vádolni kell, hanem Teremtenünk kell! Mert képesek vagyunk rá!

 

Azért nehéz erről a förtelmes manipulációról beszélni, mert tele vagyunk tömve tabukkal. Hamis alapokra építették 2000 év óta (és persze ezt megelőzően is, az ősi kataklizmákat ugyanezen erők idézték elő!) a látható világot.

 

Ahány tudatszintű ember, annyi (félre)értés származik minden egyes szóból, amikor valaki megkísérli fellebbenteni a yahvei oltárt fedő fátylat. De mégis, hátha egyre többen leszünk, akik felfogják, megértik és valódi MAGYARKÉNT képesek viszonyulni: önmagukhoz (önkritika), és bármelyik földlakó, sőt bolygónkon túli testvéreinkhez is! Én imádkozom azért, hogy minél több MAGYAR legyen, bármilyen nemzet gyermekének születtek le most a Földre!

 

Imádkozom hatalmas szeretettel azért a népért, akit Yehova a mai napig fogságában tart! Merjen az ő szemük, lelkük, szívük megnyílni és ismerjék fel ők is, hogy elsősorban őket manipulálják, pedig testvérek vagyunk, és a saját szabadulásuk útja pont ugyanaz, mint a miénk: a szeretet.

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom