Móricz: 20 évvel egy tudós elindulása után

» » ajánló        

 

 

„Móricz János szakított az élenjáró tudósok által meghatározott iránnyal, és túlcsorduló géniusza elvezette őt minden nyelv ősének, a magyarnak a valódi amerikai eredetének, e kontinens földalatti világának, a prekolumbián népek óceánok közti hajózásának, a vízözön előtti kultúrák bölcsőjének és az amerikai és a Föld kultúrái elterjedése központjának a felfedezéséhez, amely a mai Ecuadori Köztársaság területére tehető"
 

Dr. Gerardo Peña Matheus

 

Móricz János a vas megyei Horvátnádalján született 1923. február 20-án. A II. világháború után érkezett Argentínába, ekkor már tudomása volt az amerikai földalatti világról. Egy hatalmas ezoterikus, néprajzi és nyelvészeti tudásanyagot hozott magával, amely e témák iránti érdeklődésének a gyümölcse volt, és ez az érdeklődés az évek múltával csak fokozódott mintegy az ezoterikus és misztikus magyar csoportok általi hagyományozódásként. Közöttük volt Paál Zoltán, aki felfedte a misztikus Arvisurát, amely története Ataiszban kezdődik, más leírások ezt Mu-ként, Lemuriaként, Ilamuridesanként , illetve Austerríaként („nagyon délen”) is említik, ahonnan a magyarok 24 törzse szóródott szét a világ különböző tájaira Koszko (a név hasonlít Cuzcóhoz) és Béla (mint a „bélák”, a földalatti világ lakói, akikről Móricz is beszélt) királyok vezetéseivel, Észak-Amerika felé pedig András vette az útját. Ezzel magyarázható az olyan „elszigetelt” nyelvek, mint a magyar, algonkin, huave, purepecsa, uru, tszafike, csalapacsi, baszk, shuár, etc. nyelvi hasonlósága is.

 

 

Florencio de Basaldúa könyvei tanulmányozásának a hatására került kapcsolatba a baszk Julio Goyén Aguadóval, akivel barátok is lettek. Basaldúa Austerríának („nagyon délre”) nevezte el a Csendes óceánban elsüllyedt földrészt Indiától egészen fel az Andokig, amely a vörös faj bölcsője volt, ahonnan kb. 80000 évvel ezelőtt szóródtak szét és telepedtek meg a világ különböző pontjain.

 

Móricz erőteljesen folytatja a kutatásait, amelyek következtetéseit „Az európai népek amerikai eredete” (1967) c. tanulmányban lehet olvasni, és hangsúlyozza, hogy az emberiség története agyban különbözik attól, amit nekünk eddig tanítottak: Amerika nem az „újvilág”, hanem az összes kontinens legrégebbike. A tapasztalatot alátámasztó következtetések a néprajzi és bibliográfiai dokumentáción nyugszanak.

 

A következő napokban megjelenő könyv (A Tayos barlangok felfedezésének a dokumentált története) első fejezetéből a szerző, Dr. Gerardo Peña Matheus engedélyével kiragadok egy fejezetet, amely a Móricz Jánossal 1969. júniusában való találkozásakor történt benyomását tükrözi:

 

A titkárnőm a telefonba mondott egy számomra teljesen ismeretlen nevet, és közölte, hogy Móricz János úr a büfében van, és szeretne velem egy legális ügyről beszélni, amely nagyon fontos az ország szempontjából.

 

 

Odamentem, hogy megismerjem, és egy kb. 50 éves, magas, napbarnított fehér bőrű, őszesedő, szelíd arcú, egyenes orrú, zöldeskék szemű, átható tekintetű, széles homlokú, előreugró állú, egyenes hosszú cimpájú fülű, az időjárás viszontagságaitól kemény vonású, kedélyes, széles vállú emberrel találtam magam szemben, aki rövid ujjú pólót, a derekán nagy csatos széles övvel összefogott buggyos nadrágot, finom bőrből készült kimunkálatlan cipőt viselt. Szorongást vettem észre a mozdulataiban, nyugtalanul közeledett felém az előcsarnokon keresztül. Ahogy kezet nyújtottam neki, az erőnek, fogékonyságnak és az őszinteségnek olyan vitalitását éreztem, amely azonnal átsugárzott rám és arra késztetett, hogy figyelmesen hallgassam.”

 

A guayaquili és argentin barátaitól hallott vélemények szerint olyan volt, mint egy különleges ismeretekkel és képesítéssel, erős jellemmel rendelkező autentikus lovag. Ahogy az egyik munkatársa mondta: egy autentikus ember a szó legszorosabb értelmében. Így jellemezték az amatőr tudóst, aki felfedezte, hogy az amerikai és a világ többi kultúrája egy ecuadori központból terjedt el, akit a Tayos barlangok és a fémkönyvtár hivatalos felfedezőjének lehet tekinteni, aki időt szentelt más tudósok, vésett szövegek szakértői és nyelvészek munkáinak, mint Gabriele D’Anunzio Baraldi vagy Barát Tibor. Ő volt az, aki egy több tudományágat érintő nemzetközi konferenciát szervezett, hogy megismertesse és vitára bocsássa a felfedezéseit. Móricz volt, aki elvállalta Gregorio García barát „Az Újvilág őslakosainak a származása” című műve fordításának a monumentális munkáját.

 

Február 27-én 20 évvel az halála (???)elindulása után csak ezt szeretném neki mondani:

 

„Hadd kövessem a lépéseit, és találjam meg azt, amit Ön megtalált.”

 

Befejezem ezt az írást, és kérem Önöket, tekintsék meg Dr. Gerardo Peña Matheus „A Tayos barlangok felfedezésének a dokumentált története” című könyvét, amely csak is az ügyvédje által dokumentált bizonyítékokból, a felvételek elemzéséből, fényképekből és újságkivágásokból indul ki. Ez egy tömör és komoly alapmű. Az említett munka első fejezetéből idézem Móricz egyik kijelentését:

 

 

„Életemet annak szenteltem, hogy az emberi történelem ősi misztériumainak a mélyére hatoljak, tehát azt kell mondanom Önnek, hogy ahogy ma ismerjük, teljes mértékben meghamisított, és az emberi faj félrevezetésére szolgál. E misztériumok egyike, amelyet megpróbálok megvilágítani a magyarság eredetének a megismerése, és ennek a keresése hozott engem ide Amerikába, mivel ezen a kontinensen próbáltam lokalizálni azokat a helyeket, amelyeket ő  nagyon részletesen leírt és amely a magyar mitológián alapszik. Sokat sikerült meglepő pontossággal beazonosítani, többek között az amerikai földalatti világ helyét és a létezését. Önnek tudnia kell, hogy a földalatti világ létezése a Föld nevű bolygón nem csak földrajzi valóság, hanem történeti, régészeti és mitológiai is. A föld alatti világ ember által épített több ezer kilométernyi alagút-, és barlangrendeszerből áll lehetővé téve a Föld mélyében való élést, amelynek köszönhetően az emberiség túlélte történelmének legvégzetesebb időszakait. Az, hogy most mi erről beszélgetünk, annak köszönhető, hogy őseink túl tudták élni a nagy kozmikus kataklizmákat és tragédiákat, ellenkező esetben nem létezhetnénk és az emberiség kihalt volna. Most még nincs itt az ideje, hogy elmagyarázzam Önnek a lét értelmét, az építmény szisztémáját és a földalatti világ létezésének a miértjét, csupán azt közlöm Önnel, hogy felfedeztem, és hogy Amerikában, pontosabban ebben az országban található egy lejárat, amelyet megtaláltam és megvizsgáltam.”

 

(1) A J. Stagnaro által közölt adatok szerint a város neve Horvátnádalja Haruatnadals. Amit el is kell fogadnunk, figyelembe véve, hogy a G. Peña által rendelkezésre bocsájtott útlevélben az adatok kézzel vannak írva. Más magyar források szerint szülővárosa szintén a vas megyei Körmend.

(2)Lírai és mély, Guillermo Aguirre

 

J. Stagnaro szerint Auste = Austral, ill. délen, délre, Erría = föld, jelentése tehát Tierra Austral = déli föld

 

http://tayoscave.wordpress.com/2011/11/27/moricz-20-evvel-egy-tudos-elindulasa-utan/

 

Posted: November 27, 2011© Manuel Palacios Villavicencio - Fordította Dóra Frank

 

 

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom