AZ ISZLÁM ÉS AZ ISTEN-NŐ

» » ajánló        

Az Iszlám és az ISTEN-NŐ


Szép estét mindenkinek! Kaptam egy lebilincselően érdekes cikket angol nyelven az Iszlám ős-eredeti Istenanya tanításáról, amit feltétlen szeretnék magyar nyelven közzétenni. Szerencsére máris jelentkeztek páran, akik segítenek lefordítani, így napokon belül mindenki olvashatja magyarul! Addig is elöljáróban pár felvezető gondolat.

 

A cikk lényege, nagyon-nagyon pici dió héjában: kiderült (láss csodát), hogy az iszlám is, még ős-eredeti gyökerénél, nemhogy elismerte Isten női apsektusát, de gyakorlatilag elsődlegesnek tekintette (tekinti). Teljesen mindennapi volt E/3-ba, hol huwa-ként (hímnemben), hol hiya (nőnem) megszólítani. Mintha angolul ugyebár hol Lordnak, Father-nek, hol Lady, illetve Mother. Rám idétlennek tűnik a lady/úrhölgy, pedig semmivel nem jelent más, mint a lord/úr. Ez az elmekondicionálásunk ízlése csupán. 

Nagyon fájdalmas számomra, hogy komoly intelligens, tanult papoknak egyszerűen fel sem tűnik, hogy még magyarul is Atya az Isten, és nem hiányzik senkinek szemmel láthatóan az Anya. Nem vagyunk mi árvák? Nem látszik a mai emberiségen, hogy pusztán az apai szigorban, anyai szeretet nélkül él??? 

 

Hány réteg hazugságot, szennyt és mocskot kell még leszednünk magunkról?

 

Az a nagy helyzet, nekem mostanság már nincsenek szavaim sem arra, ami a világban folyik. Ez nem sötétség, mert a "sötét", a láthatón túli "örökkévalóság és végtelenség" a primordiális forrása, méhe a fénynek, a teremtett világoknak. Ezek, akik saját anyjukat felgyújtják az utcán, és kemény mácsókként védtelen nőket, asszonyokat, lányokat molesztálnak, nyilván nem állatok, mert az állat senkit nem pusztít se tudatlanságból, se agresszióból. Próbáld csak ki leírni, mi is folyik manapság, és meg fogsz döbbeni, nincsenek rá emberi szavak!

 

No, Isten szétválaszthatatlan Egységéről jó sokat írtam már és beszéltem is előadásaimon, most csak néhány gondolat e teljesen degenerált istenképűségünkről.

Eddig e kérdés pusztán intellektuális, illetve teológiai diskurzus volt szellemi ínyencek számára, ma élet-halál kérdéssé fajult. 

 

E tudathasadt felfogás, mely e legutóbbi ciklusunk (cca. kétezer év) hasító korszakában a ma ismert dualista vallások köpönyegébe burkolózott, vezetett ide, hogy ma Európában ki kell írni a nyilvános helyekre (lsd. pl német fürdőkben), hogy nőket bántalmazni tilos. Ezt azért valamelyest is normális, épeszű (ép=egész-séges) világban felesleges lenne, nem? Idejött néhány migráns (a néhányat értem az európai összlakosság számához mérten), akik saját országukban már agyongyalázták a nőket, és új kihívásokat keresnek. Itt meg egyes EU-tagországok, saját önös gazdasági érdeküktől hajtva jól beengedték őket, és mindenféle maszlaggal nyomták le a torkunkon, hogy ez így helyes és humánus! Persze, az lenne, ha ezek valóban menekültek lennének, de nem azok! Aki válogat, hogy melyik tagországban szeretne minél jobban élni, az minden, csak nem menekült! (egyébként jogilag sem menekült az, aki jó pár békés országon át érkezik ide.) 

 

Ne hidd, hogy a nők elleni minősíthetetlen fellépések akár saját országaikban, akár most, már itt nálunk, Európában, az valami mellékszál! Szó sincs róla! Több legyet üthetnek megint egy csapásra.

Egyrészt, nagyszerű ugyanakkor teljesen alaptalan vallási kifogás, a Koránra mutogatva, nőket nyilvánosan megalázni, meggyalázni, bebörtönözni, kínozni, állati sornál alacsonyabban tartani, manapság nyilvánosan és brutálisan kivégezni akár a nyílt utcán, aztán átjönni Európába és itt molesztálni és fenyegetni őket. Ezzel abszolút aláássák bármiféle egész-séges élet lehetőségét! Ahol a Földön élő kétnemű embernek a fele alsóbbrendűnek van kikiáltva, csak úgy, nemhogy biológia vagy egyéb alapok nélkül, de azok ellenére (!!!), (és nehogy azt hidd, hogy ez csak az iszlám országokra igaz, itt ugyanúgy, csak sokkal szebben és emberségesebben van becsomagolva), ott teljesen lehetetlen bármiféle ezt meghaladó értelmes diskurzust folytatni és értelmes emberi életet kialakítani. Nehogy már nekem bármiféle vallás szemszögéből bizonygatnom kelljen, hogy a fehér fehér, vagyis a nő minimum olyan teljes értékű élőlény, mint a másik nem. 

Másrészt, ez egy állandó félelmet tart fenn, most már szinte globálisan. Ahol egy másodpercre is attól kell rettegni, hogy valamelyik vallás elmebeteg és amúgy teljesen alaptalan teológiája nevében kiirthat csak egyetlen egy másik embert is, az nonszensz. Márpedig, ma a Föld nevű bolygón ez a nagy helyzet! 

Tehát megteremthetik a félelmet, fél-elemet, megoszthatják az embereket, társadalmakat és nem utolsó szempontként, ha tényleg minimum kussoltatni tudnák a nők nagy részét föld szerte, akkor tényleg lehet az egész bolygó a hímneműek játékterme, ahol zavartalanul háborúzhatnak végre. Drága férfiak, azt azért nem nehéz belátni, ezt a társadalmi-gazdasági berendezkedést, értékrendet és a pénznek mindenben alárendelt világot, amiben mi is élni kényszerülünk, nem a nők hozták létre! Még a legtöbb európai országban is csak néhány évtizede van egyáltalán politikai szavazati jogunk, nemhogy beleszólásunk a világ dolgaiba. Ennek ellenére, tényleg csak zárójelben emlékeztetném magunkat, háború esetén, ami  tényleg kizárólag a férfiak játéka volt és ma is az, tőlünk várták, csak úgy, mintha mi teremtettük volna meg, hogy helytálljunk helyettük is, és nem is akárhogyan! 

 

Na, de varrjuk is el ezt a szálat, mert egy könyv kerekedhetne ki az álságos, hazug és beteg (hasadt) világrendről, meg a gyomorforgató aktuális EU-politikáról, ami a globális háttérhatalom pecsenyesütögetésének fő szervezője, és akiknek életfontosságú eleme, hogy háborús helyzet legyen! Írásom most másról szól.

 

Kik a legjobb agyprogramozók? Nem, nem a NASA, hanem a vallások. A NASA-val azért te sem vagy mindennap kapcsolatban, viszont minden ország minden településén van jó néhány templom, vagy ilyen, vagy olyan, ők ember milliárdokat tudnak könnyedén elérni. 

Tudod mit? Most már egyetértek Marxszal abban, hogy a vallás a nép ópiuma.

 

A vallás igen! De nem az Istenhit!

 

Mekkora különbség! Pontosan Ég és Föld!

Isten az "Égben" van, a vallásokat meg itt gyártják a Földön, nem is akármilyen céllal! A vallások, akiknek vezetői eltitkolják, elzárják az isteni forrást, elferdítik a kozmikus igazságot. A középkorban a kereszténység nevében gyilkoltak, égettek el több millió nőt boszorkányként, gyarmatosították a fél világot (vagy többet), hogy a nőmentes férfivilág domináljon. Úgy tűnik, félmunkát végezhettek, mert ma az iszlám elferdített maszkját húzzák pofájukra és így folytatják a fél-elem keltést és nő-likvidálását. 

 

Amilyen az ISTEN-KÉP, olyan a tükörképe!

 

Amíg szellemi-tudati szinten nem állítjuk helyre az igaz EGY ISTEN teljességének ismeretét, képét és pláne erejént önMAGunkban, addig semmiféle emberi-jogi intézményrendszer nem képes még csak alapjaiban sem megfelelő emberi lét kereteit biztosítani.

 

Nem kell messze mennünk, hogy megleljük és felismerjük.

 

Egészen István királyig létezett a Rábaközben is még a bü-ün vallás, ami a Távol-Keleten pl. bőnként ismeretes és amit a buddhizmus váltott le.

E bü-ün vallás vagy inkább istenhit rendszer pontosan tudta, hogy csak e 3D-ben van látszólagosan külön a hím és a nő. Szó szerint azt fogalmazta meg, mint a cikkben az őseredeti iszlám: múlhatatlan nőstény őssejt rostban megbúvó múlandó hímség.

Vagyis, a 3D látható, materiális világát teremtő "hím" mögöttes szülődimenziója, a végtelen és örök "ősanya", a nőstény őssejt rost.

 

Nálunk az a bünös (bü-ün követő) lett vétkessé, majd bűnössé, aki megtagadta a zsidó-kereszténységet. 

 

A "türk" és egyéb szkíta népeknél, akiknél tengrizmus néven élt ugyanez a Bü-Ün (nem véletlenül Máté Imre Yo Tengrit néven gyűjtötte össze a tanokat), az iszlám törölte el ugyanezt az őstudást. 

 

Ugye, nem csodálkozunk tovább? Ahogy már rengetegszer mondtam: a színpadot berendező és az emebereket bábukként mozgató "két kéz" ugyannak a "testhez" tartozik!

A lényeg a polaritás fenntartása, ami mai nyelvre fordtva erőtér-hasítás, aminek eredménye elme-manipuláció (lsd. A kék vér gyermekei kötetek).

NEMEk,NEMzetek egymás ellen uszítása. Legjobb eszköze a vallásháborúnak álcázott erőtér-hasítás.

A NEM az nem Igen. A NEM az tagadás. A tagadás lázadás.

Lázadás az EGY, az ISTEN az ÉLET ellen.

Aki nemek vagy nemzetek vagy nemzetekhez kötödő kultúra, hit alapján megkülönbözet, az hasító! 

 

Ugye, kedves férfiak, testvéreim, tudjátok, hogy az örök részünkben egyikünk sem nő, sem férfi?

Hol így, hol úgy születünk le. Így ez a gyalázatos műsorszám nemcsak ellenünk, jelenleg női testben leszületett lelkek ellen irányul!Hanem ellened is, ugyanúgy, az EMBER ellen, ha léteznek még nagybetűs efféle lények a Földön!

 

Először meghasították az Istenképet, aztán az Isten képmását, az embert, és önmaga ellen fordítják. Ez a teljes tudathasadt állapot. 

 

Ugye, felismeritek, hogy ez az orioni program? És mit ad Isten, hová ül be e végső brutális eszement vandalizmus központi végrehajtó apparátusa? Az utolsó SZÍRiuszi földi bázis földjére, Szíriába. Évekkel ezelőtt elmondtam előadásaimban, hogy ez lesz, erre mennek ki. Aki tudatlan a kozmikus szintű folyamatok terén, az a napi politikát, történéseket sem ért. Ergo, kiszolgáltatott.

 

Íme a cikk, és aki tud angolul, máris olvashatja, magyarull pedig pár napon belül megkapod. Terjesszétek mindkét nyelven, hátha némelyik "menekült" még olvasni is tud és rádöbben, mennyire átverték és kihasználták!

 

http://www.patheos.com/blogs/wrestlingwithyourself/2013/05/islam-and-the-divine-feminine/

 

Életfontosságú: MI két-ségbe nem esünk, mert mi nem a fél-elemben élünk.

 

Nem gyűlöljük őket, mert az csak további gyűlöletet generál. Végtelenül tudatlan, programozott "embereket" katonákként használnak azok, akik a világunkat irányítani szeretnék. Itt az érzelmek, pláne a negatív érzelmek nem segítenek, azonban őket erősítik. Pozitív érzelmeket meg, talán érthető okból, nemigen tudunk irányukban táplálni. De nem is kell! Mert a SZERETET, a SZÍV ereje egyáltalán nem érzelem! Az isteni SZER-ETET az, ha mi folyamatosan nyugodt erőt sugárzunk ki magunkból, hisz az isteni erő harmónia és nyugalom. Megértjük a helyzetet és tudatosan átszínezzük, szerető gondolatainkkal, egymást  segítő cselekedeteinkkel egyszerűen kiiktatjuk a hasító energiát. Ehhez az kell, hogy ne arra figyeljünk, amire ők akarják, ne a híreket hallgassuk rettegve és bosszankodva, hanem úgy éljünk minden percben, ahogy mi akarjuk és az épp olyan legyen, ami ISTENNEK tetsző. Ehhez ISTENRE kell figyelnünk, nem a médiára. Istennel kell időt tölteni. Amivel táplálod magad, azzal szeretsz, (szerrel etetsz, táplálsz) másokat, a világot. Ez nem elvont "szeressük egymást gyerekek" maszlag, hanem valóságos energiaműködtetés. Mondhatnám, ez egyszerű fizika, de annál is több: metafizika. Értsük már meg és vegyük komolyan: energia az egész világ. Amit képesek vagyunk kisugározni magunkból, az teremti meg a valóságot. Ne nyavalyogjunk, ne sopánkodjunk, ne bosszankodjunk, mert az nem akció, csupán szánalmas reakció.

 

Teremtsük mi, úgy és olyanná elsősorban MAGunkat, az életünket, a társadalmunkat, a Földet, amilyenné mi akarjuk! 

 

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom