A PERUI PAPNŐ - KÖNYVRÉSZLET (ÉVA BESZÉDE)

» » ajánló        

Részlet a A PERUI PAPNŐ c. könyvből:

 

„ Semmit sem tettem azért, hogy most a Világ engem hallgasson. És a szó legszorosabb értelmében véve semmit nem fogok tenni a kialakult helyzet megoldására.

   De remélem, szívem legmélyéről remélem, Te igen!

   Azért szólítlak így, mert a szívem szól a szívedhez, és ők bizony nem magázódnak.

   Valami nagyon fontos történik Világunkban. Egy korszak határához értünk ismét. Hamarosan hallod majd a hírt, hogy feltalálták az emberiség „csodaszerét". Azt mondják, megvan a megoldás minden bajra, betegségre! És mindez egy implantátum formájában.

   Nos, nem foglak győzködni arról, hogy ez a mostani világ legnagyobb hazugsága. Észérvekkel mit sem érnék el. És egyébként is, minden lehetséges módon igyekeznek majd meggyőzni, hogy ne higgy nekem. A jelen helyzetben az ésszel nem megyünk semmire.

   Most, amíg e kamerák előtt hozzád beszélek, mindvégig imádkozom. Imádkozom azért, hogy majd a „józan eszed" helyett a szíved halljon meg engem. A szíved fogja majd ezt az adást. Igazából az egyetlen üzenetem számodra: hallgass a szívedre!

   Nem is oly sokára felfedezi a tudomány, hogy a szív a mi dimenziókapunk. Ne holmi romantikus és érzelgős szervet képzelj el, hanem egy nyolc plusz egy csúcsú kristályalakzatot, mely egy szépséges energiahálót alkot. A kilences számrendszer már egy másik dimenzióhoz tartozik, és ha te is úgy akarod, ez a dimenziókapud kinyílik és megkapod a legtökéletesebb kozmikus erőt, mely átmos és átalakít. Komolyan veszem, amit Jézus tanított, hogy mindenkinek a szívébe van kódolva minden, ami alapján képes helyesen, Isten szerint dönteni - ha akar.            Amit látunk, és amit hallunk, ami fizikailag körülvesz bennünket, a szerint a világ ismét a káosz, a szétesés felé tart. Azt ordítja hamarosan minden lehetséges csatornán majd a „téged féltő" világuralom minden kiszolgáló pribékje, hogy csak az menthet meg téged minden közelgő bajtól és veszélytől — amit természetesen ők idéznek elő, — ha engeded, hogy mesterségesen megemeljék a tested energiaszintjét, rezgésszámát és beültessenek egy implantátumot.

   Először is, tudd, hogy ha változik valami a világban, akkor az az eddigi, kizsákmányoló világ vége lesz. A Föld valóban változik energetikailag, hisz mozgása az Univerzumban, a csillagrendszerünkben, egy folyamatos energiatérben való mozgást jelent. Az energiák pedig nem változatlanok, bizonyos együtthatásokkal folyamatosan változnak. Tehát a bennünket körülvevő mágneses és elektromos hullámok valóban változnak, de az ember, aki eredendően a Kozmosz gyermeke, úgy van felépítve, hogy képes e változásokat követni. Tehát, normálisan, semmi baj nem érhet Téged, senkit! A gond az, hogy túl régóta elfeledted, ki is vagy valójában és honnan származol, ki is a Te valódi Istened és mire is vagy képes. De semmi baj, csak fel kell ébredned, és e mostani, végső nagy hazugságnak nemet mondani! Elhinni, hogy igenis képes vagy minden külső beavatkozás nélkül követni testedben, lelkedben, szellemedben a változásokat. Ha hiszed, ha nem, a világ, amelyben élsz, sokkal több és nagyobb, mit amilyennek érzékeljük. Képzeld el, egyes állatok többet látnak és hallanak belőle. A denevér hallja az ultrahanghullámokat is, a ragadozó madarak pedig jobban látnak, mint az ember. Egy kutya is többet kiszagol a világból, mint mi. Hidd el tehát, vannak olyan rétegei a világnak, amelyeket most sem érzékelsz, de léteznek, és ha a helyes módon éled meg a mostani változásokat, kitárul majd számodra is egy még nagyobb és szebb világ.

   Azt jelenti e korszakváltás, hogy az ember ismét érzékelheti az eddig számára elzárt dimenziókat. Ezt nevezzük tudati változásnak, tudattágulásnak.

   Ehhez nem kell semmiféle implantátum, semmiféle mesterséges beavatkozás!

   Univerzumunk mostani különleges energiafolyamai azok, melyek minden eddiginél erősebben stimulálnak minket arra, hogy kövessük a kozmikus irányt. Minden korszak a saját energetikájának lenyomata, melynek tükre az emberi történelem. A kozmikus energiamozgás mindig valamire inspirálja az emberiséget, mintegy segítve a tanulást.

   Most egy végső nagy leckéhez érkeztünk: kinyílhatunk világunk többi dimenziója felé még testben. Vagyis, szinte genetikai ugrást hajthatunk végre: az ember ismét olyanná válhat, mint hajdanán. Még mielőtt „megismerte volna a jót és a rosszat". Innen kezdve már csak dualitásában képes az ember felfogni a világot, elvesztette eredendő egységtudatát. Csak a duális világban van egészség és betegség, szépség és jóság, kezdet és elmúlás. Csak itt válik az egységes energia jinné és yanggá, negatívvá vagy pozitívvá, vagyis polárissá. Az eredendő ember nem volt se férfi, se nő. Egy komplett lény volt, a kettő egyben, „Isten hasonlatosságára", önmagában teljes. Ebből következően Isten sem a ma hímnemű Atya, hanem Istenanyával teljes.

   Az édeni állapotban a Tudás még nem volt leválasztva az Élettől. Még nem is „tudták", hogy létezne kétféle nem. Az Ember ősállapota a még ketté nem hasadt Egység volt. A hasadás egyben tudathasadás is lett, ezért fel sem tűnik a maiaknak, hogy istenük „fele " hiányzik! Olyan, hogy nemiség, nem létezik! Amit mi a Földön különváltan, nemekként érzékelünk, az a dualitáson túli egység megnyilvánulása ebben a téridőben. Nincs két különálló egység, hanem az Egyben pulzáló minőségeket érzékeljük különbözőségként. Az én csodálatos magyar nyelvem a tagadás nem szavával emlékeztet arra, hogy az Ember nem osztható nemekre, e szétszakadás csak átmeneti és mindenki visszajut egyszer az Egységbe. Ma a kettő hordozza azt különváltan, amit eredendően EGY kapott. A Teljesség minőségeit két féle nem között kellett megosztani. Tetszik, avagy sem, az élet továbbadására, testükben új élet teremtésére, kihordására és megszülésére, saját testükkel való táplálásra kizárólag a nők képesek. Ok az élet hordozói, az anyagi tudáson túli bölcsesség őrzői, látói és működtetői. A férfi-ember viszont tökéletesen megismerte a Földet és annak törvényszerűségeit, óriási jártasságot szerzett ennek a téridőnek a működtetésében. Milyen tökéletesen tudnák együtt működtetni a világot! De nem így történt.

   A megosztó és elkülönítő tudás egyre jobban növekedett. Teljes térhódításában egyszer csak feleslegessé vált Istenanya. Onnan kezdve már csak egy hím „félisten " a legtöbb vallás istene. Az emberiség megtagadta Isten női részét, és innen kezdve az emberi történelem az önkontroll nélkülivé vált hímenergia vágtázása lett.

   Az energiakibillentés szándékos volt. A szerzés és harc, megosztás és határtalan gyarapodás nem fér össze Istenanya békés, befogadó és mindenkit óvó, tápláló világával. A mai férfiközpontú, bal agyféltekés emberi világnak ezért van már csak harcos és megfélemlítő férfi istene. Ennek szellemében lehetett a nőt elnyomni, boszorkányként több milliót máglyára küldeni, alacsonyabb rendűnek bélyegezni, a nők anyai feladatait alulértékelni. E szellemben a Földbolygó kiszipolyozható, és az ember egyre őrültebb kényelmét hivatott minden szolgálni. Az Univerzum bölcselete materialista ismeretekké, a gyógyítás a test kémiai vegyszerezésévé silányult. Az embernek, az életnek minden téren gazdaságilag meg kell térülnie, mert a kifizetődés lett az egyedüli értékmérce ebben a „józan és racionális " világban! E logika szerint a szeretet, az önfeláldozás, a megbocsájtás, a terhek elengedése nem térül meg, így értéktelen, haszontalan: kiűzendő. Ne csodálkozzunk, ha azt hiszi a tudathasadt ember, legfontosabb szerve az agy. Eddig valóban az agyban székelő elme volt az úr. Nos, láthatjuk, a bőrünkön érezhetjük, mire képes az emberi ész, hova vezet az elme és logika: megosztáshoz, háborúkhoz, kizsákmányoláshoz, igazságtalansághoz, elnyomáshoz, hedonizmushoz, betegségekhez, kataklizmákhoz. Éppen itt az ideje, hogy felébredjünk és belássuk tévedésünket, mert nem élhetünk tovább e szétszakadt állapotban! Vissza kell engedni a női erőt, vissza kell térnünk Istenanyához! A korlátozott információkból dolgozó elme helyett a dimenziókon keresztül dobbanó szívnek kell átvennie az elsőséget végre ismét! Úgy, mint hajdanán, az „Aranykorban".

   Odajutottunk, hogy ma normálisnak tartják milliók, hogy egy olyan istenhez imádkoznak, kinek megszólítása a hímnemű Uram. Fel sem tűnik, hogy a Föld több mint fele, a nő, nincs „képviselve" imádott istenségükben! Atyjuk van, de Anyjuk nincs. E nemzedék legjobb esetben is félárva. Ekkora megvezetettség, ilyen vakság korában csoda talán, ha elhazudható a népek, az emberiség valós történelme? Ha ilyen könnyű egy hamis félistent kikiáltani az Univerzum legfelsőbb Létezőjeként - bármi meghamisítható! Ezért lett világunk a hamisságok, a másolatok, az illúziók világa. Az a hitrendszer, ami egy hímnemű istent tisztel a valóságos Istenanya és Istenatya egysége helyett, sokkal több, mint eszme. Egy valóságos erőteret hozott létre, mely szó szerint elvágta a szív és elme között a szellemi csatornát! Minden erőtérnek megvan a saját töltete, forgási iránya, hatása a környezetére, a benne élőkre. Az egypólusúvá tett hím istenség erőterében hogyan válhatna teljessé az ember? Ezért csikorog az egész vallási dogmarendszer, mert hamis alapokra építették! Ébredjünk már fel a bűvöletből! A bűvöletből, mely nem más, mint saját felejtésünk! Elfeledése annak, kik vagyunk igazából és ki a mi igazi Istenünk! Az egyetlen megoldás, ha még ma helyreállítod Istenanyával a kapcsolatodat! A megmenekülés egyetlen útja és módja, ha helyreállítod e meghasadt, kettéhasadt kapcsolatodat a Teljes Istennel, ha visszatalálsz Istenanyához! Az egyetlen lehetőség, hogy felnyíljon a szemed, és meglásd a teljességet, a valóságot, ha elhagyod a hazugság erőterét, és az Istenanyával teljes Teremtő erőterében, mennyei birodalmában folytatod az életed. Meg fogsz döbbeni, milyen más ezzel a szemmel látni, milyen felszabadító az új szíveddel élni, szeretni! Szó szerint egy új világba érkezel, még itt a Földön! Ha átadod saját életedben a vezetést a szívednek az elméd helyett, felnyílik a szemed, és többé nincs uralma feletted az eddigi erőknek! Istenanyához pedig ismered a visszavezető utat: ez a szív! Nem véletlen, hogy még a földi anyák szívéről is azt állítják, mindent tud és megérez gyermekeiről. Nem az anyák agyáról, elméjéről, hanem szívéről beszél az ősi bölcsesség. Az elme foggal-körömmel védeni fogja a régi beidegződéseket, az új kódok a szívedben fognak felnyílni. A Tudás önállósodott az elme vibrációs szintjén, elszakadva a más hullámhosszú, magasabb szívfrekvenciáktól.       Mindez persze, ami itt, a Földön történik, nem más, mint egy kozmikus megtapasztalás. Megtapasztalása annak, milyen „durva" érzés az egységben lévő részeket két végpontjukon, polarizált formájukban megélni: születni és elmúlni és végigélni e két pont között a dualitás nehézségét. A születés és elmúlás nem egyéb, mint bezáródás és kinyílás, „utazás" a dimenziók között, érkezés és visszaindulás. Ezt lehetett eddig vég nélkül játszani, de most egy szélső pontba érkeztünk. A kibillenés egy túlfeszített húr végállapotáig kilengett, tovább nem feszíthető. Az Univerzum arra sarkall minket, hogy változzunk és térjünk vissza ismét az egységbe, alakítsuk át polarizált formánkat és tudatunkat.

    A szív az a szerv, az egyetlen szerv, mely a magasabb, mennyei hullámokat is képes fogadni és testedbe, lelkedbe, szellemedbe vezetni. Sok ember szíve már automatikusan reagál ezekre az új erőkre. A szív sajátos frekvenciájáról a kvantumbiológia is egyre többet megismer. Megdőlt az agy mindenhatóságának téveszméje! Kísérletek bizonyítják, az agyba már a szívből továbbított jelek jutnak el. A szíveden keresztül léphet be Lényedbe minden magas rezgésű kozmikus hullám, melyet a szív továbbít a többi szervedhez, részedhez, így az agyhoz is. Nem észben, nem tudásban kell gyarapodnod, hanem a szívedben kell változnod, mert nem az agyad, hanem a szíved vezérel az Új Korban, a Helyreállítás Korában. Ő a vezérlő csillagod saját kozmoszodban. Isten magasságossága, az Ő dimenziójának hullámai nem az aggyal, hanem a szívvel érzékelhetőek.

    Minden manipulálható, minden átverhető, csak a szíved nem. A szívből fakadó cselekedeteidet fogja Isten „mérlegre tenni", a klasszikus tanítás szerint, és nem az elméd logikázgatását, a tudásodat. Ha „nevedet" az Élet könyvében beírva találják a Mennyben, akkor bebocsájtást kapsz. Kvantumnyelven fogalmazva, a csakis rád jellemző rögzített frekvenciákat, mint jelek összességét, a szív sajátos adathordozóként rögzíti, ami, ha rezgésszám alapján kompatibilis a „magasabb" dimenziók rezgésével, mehetsz, ellenkező esetben nem tudsz oda „felemelkedni”.

    A szív az ősi tanítás alapján, a Szeretet központja. Csakhogy a mai ember már nem érti, hanem félreérti a Szeretetet. Hogy is lehetne másként a tudathasadásban? A szeretet nem csupán kedvesség, jóság, szép szavak, segítség másoknak. Természetesen ez is! De, ennél jóval több. Amikor határozottan nem engedjük a gyermekünknek, hogy olyat tegyen, amitől baja esik, akkor az ő szemében mi egyáltalán nem vagyunk kedvesek és jóságosak, hanem ellenségnek tart.

    A Szeretet erő. Valóságos, működő Erő!

   Az erő, ami Isten világából, magasságából, dimenziójából hozzáférhető. Az az erő, amiről Jézus azt tanította, ha ez működik bennetek, mindenhatóak vagytok! Egy olyan erő, mely minden egyes pillanatban Isten szerint működik itt a világban, mindig pont ott és úgy, ahogy erre szükség van. Nincs receptes könyv, mi a szeretet és hogyan működhet. Ez a mindenkori isteni jelenlét megnyilvánulása a világban, ezerféle módon, ezerféle alakban.

   Mi is a SZER-ETET? Isten erejével, Isten szerinti SZERTARTÁSOKKAL, vagyis Isten rendelkezése, a magasabb szférák működési rendje szerint táplálni a másik embert, hogy ő is növekedjék ebben! Hajdanán a lét rezdülése maga volt a szer-tartás, nem vált külön létezés, cselekedet, szó és a mai értelemben vett rituálé, mint szertartás. Mindez a különválás csak a polarizáltságban van, csak itt kell magyaráznunk, mi a szer-etetés, a szeretés. Isten erejével az tud működni, vagyis őszintén szeretni e világban, aki feladta ezt a különvált, illuzórikus egyszeri énjét, és Istennel átalakult, kiteljesedett ismét örökéletű lénnyé. Ehhez persze tudnunk kell, mi is az örök és mi a múlandó. Amikor Péter meg akarja menteni Jézust vállalt sorsától, a kereszthaláltól, abban a hitben teszi, hogy az rossz, és jobb lenne, ha Jézus köztük marad. Megkérdezte tőle Jézus: valóban azt hiszed, nem áll itt mellettem milliónyi angyal, hogy segítsen? Ha akarnám, azt hiszed, nem lenne hatalmam arra, hogy megmentsem a testem?

    Az emberi „jó" szándék: vak és balga. Emberi értelemmel a világ teljessége felfoghatatlan. Emberi ésszel, emberi mértékkel mérve nem dolgozhatunk Isten léptékének megfelelően, mert a lényeg nem arról szól, hogy a múlandóságot ápolgassuk, és minden áron megőrizzük. Mi célja van a test minden áron való megtartásának? Miért akarnak az emberek hihetetlen nagy árat fizetni azért, hogy megtartsák polarizált testüket, mely ma van és holnap porrá lesz, mintsem visszavennék Teljes lelküket? Nem létezik öregedés, nincs szép és jó, csúnya és gonosz. Nincs egészség és betegség. Ami ma szép, holnapra elszárad, ami ma egészség, holnapra megromlik, felbomlik.

    Mindezek pillanatnyi minőségek, futó állapotok, egy folyamat piciny megnyilvánulása. Nem lehet fenntartani örökké csak a fiatalságot, csak a szépet, csak az egészséget vagy csak a testet. Ezért tenni semmit nem érdemes.

    Egyébként is, szépség, jóság, egészség: nem léteznek önmagukban. Mi tartunk valamit valamilyennek, ahány ember, annyi módon. Legjobb esetben is csak valamiféle elképzelésünk lehet minderről. Erre a képzelgésre azonban egy egész világot építettünk, amiért foggal-körömmel harcolunk. Pedig aki harcol valamiért, az ugyanakkor valami ellen is harcol! Aki még harcol, az ketté akarja hasítani az egészet, és kidobni valaminek a felét. Felez, fél-elemet, félelmet teremt. Emberi jószándékból. Ilyen eltévedt emberi jó szándék vezetett el odáig, hogy ma az emberi sors kozmikus feladatai, a nehézségek, betegségek vagy akár a „halál", rosszként jelenik meg, ami ellen tenni, harcolni kell. Így történt, hogy az emberi „ráció " által nem értelmezhető, tanító élethelyzeteket kirekesztették, és ezzel együtt mindazt az energiát, mely a „józan emberi észen túli" volt. Ez pedig Istenanya energiája. Végül, hogy miért én szólok ma hozzád? Földi Mesterem, Yuma mondta még utam kezdetén, hogy igazából a kiválasztottakban nincs semmiféle rendkívüli képesség. A feladathoz szükséges hozzávalók megvannak sok emberben. Ami megkülönbözteti őket, az a szívbéli hajtóerő Istenhez. Ez az akarat mozgósítja és szervezi egy irányba az adottságokat. Ez a hajtóerő mindannyiunk szívében ott szunnyad. Rajtad múlik, engeded-e aktiválódni?

   Utam során, mely nemcsak a térben, de időtlenségen és dimenziókon át vezetett, láttam ősi civilizációk kataklizmáit, és megértettem, hogy mi ugyanezen az úton lépkedünk. Vannak ciklikusan visszatérő időminőségek, amikor az emberiség újra és újra ugyanazt a leckét kapja. De nemcsak a régmúltat láttam, hanem azt is, ahogy felajánlják nektek is a csodaszert és láttam, milyen borzalom zúdult ezzel rátok. Azt mondják majd, a kristályhangolással megemelt testfrekvencia megvéd az öregedéstől, a betegségtől. Ez igaz, mivel egy bizonyos frekvenciamagasságban már nem léteznek sem vírusok, sem baktériumok, és a bomlás sem indul meg. Csakhogy ha ez az energiaemelkedés nem a te szíved döntésének következménye, hanem manipuláció által megy végbe, a beengedett magas kozmikus energiától megég. Ha pedig a szív, az Élet Könyve megsemmisül: nincs többé, ami rögzítsen adathordozóként Téged. Ez a különleges kozmikus adathordozó, a szív magasabb dimenziójú része, minden halálkor átíródik, a szerint, amit egy életedben tettél, és ezt az „adathalmazt" hozod magaddal egy új születéskor. Ám ha megsemmisül a kozmikus energia hőjében: te megszűnsz létezni az Univerzumban. Erről a „második halálról " beszél a Biblia is. Nem földi tűzről, mert az nem árt a szív kozmikus kódjának. Hanem arról, hogy te Isten nélkül akartál istenivé, betegség nélkülivé, „halhatatlanná" válni! E miatt a szó szerint istentelen döntés miatt kerülhet sor arra, hogy szívedet kozmikus energia károsítsa, mely képes az emberi szemmel nem látható tartományát is módosítani, átírni vagy akár törölni, elpusztítani. A szívégés ellen ajánlják majd az implantátum beültetését. Ez valóban megakadályozza, hogy a kozmikus hullámok elégessék a szíved, ám te ismét szó szerint szívtelenné válsz: dimenziókapud már pusztán testpumpaként működik, elvágva téged az emberi érzelmektől, a szeretteidtől, a szeretettől, Istentől. Az implantátum örök áruló bélyegként tanúskodik megint csak arról: Istenné akartál válni Isten nélkül. Ez a szégyen, a bukás, az „Antikrisztus" bélyege!

   Az ember, mióta polarizált, kettéhasadt tudattal él a földön, az elmúlástól retteg leginkább, ami pedig nem is létezik. Elmúlásként a fizikai halált csak kettéhasadt tudata éli meg, amikor e nagy átalakulásban belép egy olyan dimenzióba, ami természetes közege halhatatlan részének. Ha még testben ráébredne örökké létező Egységére - megszűnne a halál! Átalakulását nemhogy nem siratná, de ünnepelné! Végre megszabadul egy szűkös téridőből, hogy kiteljesedve létezhessen. Polarizált tudatod félelmét célozta meg az ördögi terv, amivel nem a tested, hanem a lelked károsodik. Ha Isten akarsz lenni Isten megtagadásával: annak ez lesz ára. Erre mondta Jézus: aki meg akarja tartani életét, elveszíti, és aki elveszíti, az megtartotta. Isten nem a pillanatnyi és múlandó testben töltött idődet nevezi Életnek! Aki most lemond a manipulált hangolásról és az implantátumról, az nem válik azonnal betegségmentessé, mint átvert társai, ám ez a látszólagos hátránya öröklétű előnnyé fordul igen rövid időn belül. Erről a helyzetről, erről az átverésről beszél a Jelenések könyve, ahol még a „választottak" is meginognak. A Kísértő mindig álcázva jelenik meg, a világjótevőjének mutatva magát. Neki az a célja, hogy a múlandóságodat hosszabbítsa meg, bármi áron. Ő ebben a téridőben a múlandó emberekből él. De kísértése a te aranypróbád: mikor leszel végre képes átlátni rajta és határozottan tudtára adni: távozz tőlem, már nincs rád szükségem. Köszönöm eddigi fáradozásodat, egyre nehezebb próbákat adtál, jobbá csiszoltál, de már nincs szükségem rád.     Már felébredtem a bűvöletből!

    Ez persze emberfeletti tisztánlátást és erőt kíván. De nem vagy egyedül! Istenanya ereje átváltoztat, újjávarázsol, erőt ad ahhoz, hogy meglásd valódi Önmagad, a valódi Életet. Akkor már nem lesz nehéz, sőt könnyű lesz a döntés és az azt követő út.

      Ide vezetett hát az én utam, hogy ezt elmondhassam neked.   Ide vezetett az Aranyasszony útja, az Aranykapun át. Megmutattam neked az Utat, elkísértelek a Kapuig. De neked kell belépni.

   Éppen ezért nem kovácsolok terveket, nem harcolok az implantátum ellen. Kampányokkal, okos mentőakciókkal nem érnék el semmit. Helyetted senki semmit nem tehet. De te: bármit, mindent!

   Egyetlen egy dolgot tehetek, mielőtt magam is belépek Isten végtelen Nyugalmába: elindítok egy szívhullámot, mely körbefutja a Világot. Minden egyes embernek csupán ennyi a dolga. Se több, se kevesebb. De ahhoz, hogy ezt a piciny és láthatatlan mozdulatot megtegye, Istennel Istenné kell válnia. Ezért jöttünk e téridőbe, hogy erre rájöjjünk, hogy ezt az egyetlen egy, láthatatlan szívbéli mozdulatot megtegyük: ön-magadról „elfeledkezve" épp azt adni egy másik emberi lénynek, amire annak valóban szüksége van. Minden egyébre csak a múlandó részednek és a testednek van szüksége. Minden egyébbel kettéhasadt állapotodat hosszabbítod meg. Ahelyett, hogy átlépnél egy nagyobb világba, ezt a szűkös életteredet teszed pusztán komfortosabbá. Látszólag, ez a legértelmetlenebb cselekedet, mert ésszel fel nem fogható, földi érzékszervekkel nem észlelhető!

   Mindenki, aki ezt megértette, önmagán munkálkodjék és ne a múlandó világ jobbításán. Nem külső megoldás kell, hanem belső átváltozás.

   Éva ekkor előhúzott zsebéből egy vékony sodort aranyzsinórt. Megkérte Theót, kösse a csuklójára, majd felemelte.

  - Ezért éltem, hogy ezt ma megtehessem. Felajánlottam mindent Istennek, és arra kértem, tegyen engem arannyá. Aranyozzon be, égessen ki belőlem minden feleslegességet, salakot. Isten semmi egyebet nem kér el tőled, csak a salakodat! Mindenki, aki felajánlja a salakját Istennek, és aranyossá, aranyozottá, majd arannyá akar válni - mutassa meg a többieknek, és kössön a kezére egy aranyszálat. Innen kezdve csak az a dolga, hogy bármely pillanatban és helyzetben épp azt mondja, adja, tegye, ami egy másik embert közelebb visz a Kapuhoz. Szeretesse, táplálja, szeresse Isten szerint. Ezt csak úgy tudja megtenni, ha minden percben és helyzetben Isten Nyugalmában marad. Ezért neki minden idejét és erejét elveszi ez a feladat és nem tud a világ megváltoztatásán fáradozni - Hála Istennek! Mert a világ egyetlen egy módon tud megváltozni: ha az egyes szívek itt, legbelül megváltoznak! Tedd meg azt, amit ma egy emberért megtehetsz - és tedd ugyanezt életed minden egyes napján. Ez a maradandó gyógyulás egyetlen útja ".

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom