ISIS - HA Ő MINDEN, AKKOR HÚSVÉTKOR IS ŐT ÜNNEPELJÜK

» » ajánló        

 

ISIS

 

- ŐSANYA, ŐSTUDAT, KÖZ-ŐSSÉG RENDSZERE -

 

 

Hogy kapcsolódik ISIS a Húsvét ünnepéhez?

 

Azzal kezdem: kinek hogyan. Aki az elferdített történelem és a vallások manipulált programjában él, annak sehogy nem kapcsolódik, sőt: bolondságnak tartja az "Örök Élet beszédeit”. Sőt, semmi nem kapcsolódik semmihez, senkihez. Minden csak úgy van...

 

De ez az írás, illetve merengés, természetesen nem nekik szól (pedig, ugye, legfőként nekik rá lenne szüksége, de sajna, pont ők meg sem hallgatják, de ha meghallgatják, nem hallják).

 

Nézzük először is a húsvét „elnevezéseit” (itt nyilván egy nagyon gyors és rövid asszociációs útvonalat tudunk csak kiépíteni, érti, aki érti alapon). Nem is a formanyelvben keresgélünk, hanem a szavak esszenciájáiban. Amit én a legizgalmasabb elnevezésnek tartok, az a „germán” Oster, amiből az angol Easter lett. Mondhatjátok, mit jövök itt nem magyar elnevezésekkel? Nos, a magyar húsvét név már csak a keresztény terminológiát tartotta meg, ÁM, amit már csak „járulékos” ünnepnek  tekintünk az a húsvét-hétfő, az ős-eredeti ünnep, a tavaszi napéjegyenlőség! És szögezzük le: a mi ősrégi „húsvétunk”, a locsoló hétfő, valódi, és kozmikus jelentése, jelentősége a ma húsvét-hétfőre száműzött ünnepünk! Régi neve vízbevető, vízbevetlé, vízhányó kedd.  

 

Mondhatod, no hiszen, nem is akkor van a húsvét.

 

Valóban, ma már nem! Az ősiség elmúltával kezdődött az a mesterséges naptár-játék, amiben a már "besűrűsödött" tudatú ember az Időből csak a lineáris vetületet érzékelte, és még azt is egy teljesen manipulált felosztású naptárba tuszkolta. Így lett megannyi ős-jelenségünk egy rátelepedett jelentéssel egy-egy "ünnep". (Egy korábbi írásomban már említem, hogy csak az ünnepel, aki nem éli meg magát a történést! Az ünnep már csak rituálé, emlékezés - ahelyett, hogy élnénk. Minél több a forma, annál inkább elsatnyult a tartalom)

Nem tudom, mennyire nézne normálisnak minket ősünk, ha látná, hogy manapság a Vízbevetlét, az Élet vizét, a tavaszt, a kikelet olykor mi tavasz közepén, avagy majdnem végén, akár április vége felé ünnepeljük, mivel a Gergely-naptár számítgatásai és egyéb, köze-nincs okok miatt odatették! 

 

Nézzük akkor, mi is a Húsvét valódi forrása és időponti minősége!

 

Oster-Easter jelentése: KELETI. A ki-kelet, a tavasz ünnepe! Nocsak! Pont az, amit őseink egészen a kereszténységig locsolással, az Élet vizével Ünnepeltek!

Erre a tavaszpontra, az ősi, újjászületésre épült rá a világra erőltetett húsvét.

A húsvét, ami a kereszténység számára a legfontosabb ünnep, két fontos kérdést vet föl:

Ha a Feltámadás ünnepe (márpedig ez nem vitás), ebből adódóan az Újjászületés egyértelmű ünneplése, akkor miért köti magát a pászka-ünnephez? (A kérdés csupán költői, nyilvánvalóan tudjuk a választ).


Miért lett mozgó ünneppé?

 

Mindkét kérdés megválaszolása ugyanoda visz bennünket: az Ősanya megtagadásához, az Ős-tudat felülírásához, a hasító vallások újraprogramozásához.

 

Az újjászületés kérdése. Minden születéshez kell egy anya. Pont. Ez egy megkerülhetetlen alapigazság. Ha a testi születéshez anya kell, úgy a Lélek, a Szellem születéséhez IS anya kell. Az újjászületés ünnepén nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Ősanyát, ISIS-t- szerintem:).

 

Easter-Oster-Őstér: Ugyan keletet jelent, ám a kezdőpont, a kozmikus „tavaszpont” már csak a 3D-be süllyedt emberi tudatban jelentkezik térbeli irányként. Kelet a térirányon kívül egyértelműen mindenféle kezdet jelentésű (a Nappal kelni: elkezdeni a teendőket; felkelni: megmozdulni, avagy átrendezni; kelés: gyulladással járó gyógyulás kezdete, sőt valami megnagyobbítása, növelése is, ami kelesztés, és ami igazából egyfajta etetés, táplálás, stb.)

 


ŐSTÉR: az „ősi kígyó”, Kígyóanya, az első „téridőcsobbanat”, a hasítatlan energia, az EGY első téridő cseppje, a fluid idő. A téridőbe „lekígyózó” spirális energia. A „kígyó” mindig nő, az anya (lsd. a szkíta népek Api kígyóanyját!). A női mell, mint a „hétrétegű téridő jobbra és balra forgó örvénylése (lsd. A kék vér gyermekei kötetekben). A TEJÚT. A táplálékunk, mely az ember, mint kozmikus csecsemőnek születése-újjászületése után a fejlődéséhez kell! 

 

 

 

 

 

ISIS-kód: a Kígyóanya „DNS” kódja, a „hetedízigleni” „KÉK” vérvonal. A DNS ebben az anyagi sűrűségben egy dupla spirál, az ún. Helix. A gyógyulás, azaz újjászületés „kígyója”, kódja. 

IS-IS Tudat: a Teljesség, az EGY tudata a programozott választásba szorított VAGY-VAGY helyett, azon felülemelkedve.

 

 

 

 

                                            ISIS: ŐSÁLLAPOT. ŐSANYA.

Az „ősanyai” állapotnak semmi köze a mai nemekre hasadt emberiség női neméhez! Minden LÉLEK, mely visszatalál az EGYbe, meghaladja saját nemiségét, saját hasadt „fél” állapotát, vagyis felülemelkedik a félelmen, a fél-elemen, az visszakerül az osztatlan, hasítatlan ŐSÁLLAPOTBA, az ISIS dimenziójába.

Az ISIS –szintre jutott lelkek köz-őssége: a nemek és nemzetek fölötti EGY-tudatúak köz-őssége.

Miért írom mindezt „húsvétkor”?  Első ésszel is felfogható oka az időzítésnek pont magának a húsvétnak az időzítése. Mint mozgóünnep, a tavaszi napéjegyenlőséghez kötötten számolják. 

A tavaszi napéjegyenlőség a KELET, a KEZDET harmónia pontja.

 

 

 

 

A HARMÓNIA, a legkiegyensúlyozottabb létminőség.  HAR – OM

HARE, HARI: Isten „ereje”, energiája. OM-AUM: a teremtés „hármashangzata”, az ÁMEN. Úgy legyen! 

Magyarul értünk a legtöbbet a kozmikus teremtésből: ez a SZENT HÁROMSÁG: avagy a szíriuszi Szent Háromság tana szerint:

„Voltam Egy, de lettem kettő, mert két-ségbe esve látom magamat, melyből felébredek és ismét Egy vagyok”.

"A harmónia a „három OM avagy AUM”, a teremtő hármashangzat együttrezgése, melyben egy illuzórikus átmeneti tükröződésben az Egy kettőként érzékeli önmagát, majd az illúzióból való kiemelkedéssel ismét visszarendeződik saját Egységébe " (idézet A kék vér gyermekeiből)

 

 

Húsvét „kiszámítása”: A harmónia, azaz napéjegyenlőségi pont (ami nem a cikluszáró, hanem cikluskezdő, életet adó) után számolnak egy Holdtöltét. Nos, itt a Holdhoz nem is fűznék most kiegészítést… akinek van füle, hallja. Az okot azonban, hogy igazából MIÉRT kell egy holdtöltét hozzáadni, sehol de sehol nem lelem! Még emberileg logikus okot sem, nemhogy tartalommal bíró, kozmikus töltetű indokot! Amit utána rászámolnak, a holdtölte utáni első vasárnap, az már abszolút a manipulált Gergely-naptár szerint való számolás és a lineáris idővonal dátuma. Hát felőlem osszon-szorozzon, érveljen, aki akar. Amit ilyen nyakatekert, ok nélküli számításokkal tűznek ki, annak egészen biztosan SEMMIFÉLE kozmikus ereje, tartalma, esszenciája, jelentése NINCS! Egy manipulált ünnep, emlékezés, valamire, ami vagy megtörtént, avagy nem. Vagy úgy, avagy nem. (Itt elsősorban az exodusra utalok, ami ugyebár a pászka-ünnep,  de az összeszerkesztett keresztény eseménysort is érdemes lenne górcső alá venni…).  Ez egy emberi játék, nem pedig kozmikus JELENLÉT (óh, de jó merengeni való: jelen-lét).

 

Nos, mit üzen nekünk akkor valójában, kozmikusan a húsvétnak elnevezett ÚJJÁSZÜLETÉS ünnep?

 

„Bizony mondom néktek, szükséges nektek újjászületnetek”- üzeni Jézus, ISA, ISIS első sarja, a legutóbbi szíriuszi tanító, akiből áldozati bárányt csinált a hasító „vallási” program. Jézus azért jött, hogy ezt a mondatot elmondja, mi pedig vegyük nagyon komolyan.

 

EZ HÚSVÉT ÜZENETE!

 

Az újjászületésedhez „szükséged” van a kozmikus SZÜLŐANYÁDRA, ISIS-re, MÁRIÁRA, hisz MÁ-Ré, ugyanaz az ős-esszencia, mint ISIS, a láthatón túli, a mögöttes, a csak biológiai szemmel nem látható „ősméh”, ős Sötét”, a megnyilvánulás előtti ŐSTÉR. (MÁ-RÉ, azaz RÉ anyja Ma-at, lsd. Táltosok Barlangja könyvemben). ISIS egy-egy szintű aspektusa: ANNA, a NAGY ANYA, MÁ-RÉ, az "isten anyja", Mária. (csak érdekességként: a Biblia szerint is Mária anyja Anna volt. Látod már az Ősanyai analógiát IS?)

 

ISIS, mint megújított gondolatrendszer, mint állapot, a manipulált programokból való SZABADULÁS.

 

Ehhez fel kell ébredned, fel kell ébresztened a kígyó energiád (kundalini), melynek el kell érnie a „3. Szem” területét, azaz a tobozmirigyed aktiválni kell. Ez a „Sólyom”, mely EMESE Ősanyánk „álmában” megjelent, de ugyanez a HÓRUSZ-MAG. (a MAG-SZEM kérdéshez lsd. Táltosok Barlangja könyvemben részletesen).

 

A 3. szem területe az ún. „kék” energiaszint, kék tudatosság, melybe a türkiztől a lila illetve ibolyakékig minden spektrum beletartozik. (A kék egy adott energiaminőség, rezgés vizuális megjelenése)

 

Nos, ha IBOLYA, akkor van nekünk egy Saint Germain mesterünk, aki Rákóczi-fi!

Alig volt jobban félreértett és félremagyarázott Mesterünk, mint Saint Germain.

 

SAINT GERMAIN MESTER HÚSVÉTI ÜZENETE A MAGYAROKNAK:

 

„Magyarnak lenni kozmikus lehetőség – ám kozmikus felelősség IS. Hisz a magyarság, a MAG-ság, a MAG-tudat, azaz az ISIS tudat egy kozmikus minőség. Visszaélni nem szabad a MAG névvel, a magsággal! A MAG nem hasít, nem oszt meg. A MAG a Szent Háromság szent tana szerint mindenkinek segít az EGYbe visszajutni! Tudatát felemeli az EGY, a hasítatlan IS-IS tudatba!

HALLJÁTOK TISZTÁN AZ ÜZENETEM, mert évszázadok óta elferdítve hallottátok csak:

 

 

SZABADSÁG, TESTVÉRISÉG, EGYSÉG!

 

 

SZABADSÁG: szabadulás mindféle programból. Szabad döntéseddel elfogadod a kozmikus SZERETETET.

A SZERETET szabaddá tesz, és CSAK A SZERETET TESZ SZABADDÁ! Mert szeretni, isteni szerrel táplálni másokat csak az képes, aki már a nemek és nemzetek fölötti EGY-tudatúak köz-ősségének újjászületett Isten-gyermek.

 

TESTVÉRISÉG: "test és vér" köteléke, mely az ISIS-kód szerinti EGYség, nem bomlik egymással harcoló nemzetekre, nem hirdeti önnön hamis kiválóságát, mert kiválónak csak az mondja magát, aki ki-vált az EGYből! A kozmikus család gyermekei a KÉK VÉR gyermekei, aktivált, kék fotont kibocsátó „3. Szemmel”, azaz kozmikus képességekkel, és ennek megfelelő tudattal, lelkülettel, életmóddal.

 

EGYSÉG: a valódi, kozmikus EGY-tan szerint, és nem a deformált és hamis egyenlőség tana szerint. Egy családon belül a különböző korú gyermekek sosem „egyenlőek”, mert ez  teljesen értelmetlen lenne kozmikusan. Egyenlő, azaz inkább egyenletes és egyénre szabott egyedül az Istentől kiáramló szeretet, az energia, a hívó szó, mely személyválogatás nélkül mindenkit visszahív, visszavár és visszasegít az EGY-be, HA kéri és akarja!" (eddig az üzenet)

 

Ezzel az esszenciális írással kívánok mindannyiunknak SZENT HÁROMSÁGGAL REZGŐ HARMÓNIÁT ezekre az ünnepnapokra, kiemelt tekintettel a hétfői LOCSOLÁSRA ÉS TOJÁSÜNNEPRE (Élet vize a Világtojás megtermékenyüléséhez), újjászületésünk ősi szimbólumainak erőterében.

 

Akit bővebben érdekelnek az írásban említettek, azoknak figyelmébe ajánlom elsősorban könyveimet, valamint  szeretettel hívom a következő alkalmakra:

 

Április 19-én 18.30-kor a Yotengrit Alapítvány szerevezésében tartandó előadásomra 

(TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI. ker., Zsombolyai utca 6.)


Május 7-én 15.00 órától A VNTV Fesztiválon (Lurdy-ház, az egész napos Viva Natura rendezvény keretében)

 

Részleteket külön hírlevélben és egyéb csatornákon folyamatosan közzétesszük majd. 

Ha még nem iratkoztál fel hírlevelemre, itt megteheted, hogy elsőként értesülj a rendezvényekről, eseményekről.

 

Amennyiben szeretnéd dedikáltatni a már régebben megvásárolt könyveket, vagy szeretnél személyesen találkozni velem, április 22-én 17.00 órakor, 23-án pedig 15.00 órakor dedikálok a  Budapesti Nemzetközi Könyvhéten az ANIMA kiadó sátoránál.

 

Szeretettel: Ágnes

 

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom