UTAZÁS AZ ARANYKORBA - HÍRLEVÉL CIKK

» » HÍRLEVÉL ARCHÍVUM        

 

UTAZÁS AZ ARANYKORBA

 

 

 

Az előadás sorozat a már jól ismert mottóm paradigmáit követi:

 

A VILÁG, A TÖRTÉNELEM MÁS…

AZ EMBER MÁS…

ÉS ISTEN IS MÁS, MINT AHOGY TANÍTJÁK!

 

A 3 részes előadás sorozat, mintegy 3 lépcsős felébredés, beavatódás egymásra épülő fokai, az alábbi nagy témaköröket öleli fel.

 

Egy ismeretlen, ősi világ ma is kézzelfogható hagyatékai: különleges építmények, őskori high-tech technológiák és eszközök, hangrezonanciás építkezések, időfogalom, ciklusok és tudatszintek, kataklizmák és újrakezdések.

 

Évekkel ezelőtt több témában is őstörténeti előadást tartottam, melyek saját dél-amerikai kutatási anyagomra épültek. Az UTAZÁS AZ ARANYKORBA előadás első részében sem ezeket ismétlem természetesen, hanem 1-1 fontosabb elemét kiemelem, melyet  új szempontok szerint újraértelmezünk. E témakörön belül a Belső Föld metafizikai valóságához is eljutunk, melyre az előadás sorozat következő része épül. Az előadás nagy vizuális anyagot ölel fel és megannyi elgondolkodtató kérdést generál, amelyekre természetesen vannak válaszok!

 

Saját életemben, felébredésemben óriási jelentőségű volt, amikor rádöbbentem, hogy az őstörténelem, és általában véve a történelem manipulált. Ez a hamis tudat, amit önmagunkról, mint emberi lényről hiszünk, a hamis hivatalos állásfoglalás az ember földi jelenlétéről mind meghatározzák teljes valónkat. A sok kicsi torzulás végül egy deformált gólemhez vezet. Ezért nagyon fontos, hogy a szellemi építkezés megfelelő földi alapokról induljon Nem tudok eléggé hálás lenni sorsomnak, az Égieknek, hogy nálam minden további felébredést követő átalakulásom (hiszen nem egy „nagy” felébredés van, hanem megannyi, minden fokozaton, tudatszinten), nagyon stabil, szó szerint kőkemény alapokra rögzült – az ősi civilizációk maguk mögött hagyott, rejtélyes kőépítményeire!

 

Sok év előadásai után, megannyi író-olvasó találkozó tapasztalatával a hátam mögött és naponta özönlő olvasói levelek ismeretében elmondhatom: a mai ébredő, és szellemileg éhes emberek túlnyomó többsége innen-onnan összeszedett, rostálatlan, többségében színvonaltalan  populáris és ezoterikus spekulációk rájuk zúdított tömkelegétől fuldoklik, amik közül ember legyen a talpán, aki képes is és hajlandó is nagy fáradsággal szelektálni. Legtöbben, őstörténelmi, kitisztult szellemi iskolák jól bevált tudása (pl. védikus irodalom,krya yoga) nélkül, az ősi szellemi műhelyek vezetett és felügyelt lélekfejlődési útja nélkül, és a kemény próbatételekkel csiszolt szellemi-lelki-testi pallérozás hiányában ezeket fogadják el a tiszta, komoly elméletek, sőt bizonyítékok helyett.

      Erre hirtelenjében két példát említek, amikkel az előadásokon mélyebben foglalkozni is fogunk. Az egyik a Belső Föld ősi misztikus tana, melyet Perun innen és túl c. könyvemben bőven taglalok, és amivel a nyugati világ csak nemrégen, kb. kétszáz éve Shambala néven találkozott. Erről személy szerint én legszívesebben René Guénon forrásmunkájára építkezve beszélek, mert ez az, ami a mai ember számára leginkább érthető, ugyanakkor elér egy szellemileg  magas metafizikai dimenziót. Dióhéjban: amikor a lámák, a jógik, vagy szufi misztikusok, de akár a magar táltosok, mágusok, vagy éppenséggel a Pálos szerzetesek a „belső” lényegiségéről beszéltek, akkor az a rejteki, a biológiai érzékekkel nem fogható világról beszéltek. Shambalába eljutni annyit tesz, mint eljutni a magvadhoz, a lényeghez, az esszenciához, mely nem a külső, látható, nyilvánvaló tartományában található. Shambala avagy Sálem városa, a Világkirály avagy Melchizédek: mind erről beszéltek. A Szent Méru hegy, melyet mi még értünk: a Mérő, a Mérce, melynek grádicsait, szintjeit a Fokos jelzi.

      Fáradságos az út Shambalába, és kevesen találnak oda. Mert erőfeszítés nélkül nem megy.

      Pláne úgy, ha ebből a mai ember annyit fog fel, hogy a belső föld egyenlő a kéreg alatt élő földönkívüliek világával, akik ráadásul rendre ocsmányak és gonoszak. Azzal együtt, hogy a Föld kéregrészében valóban a világ nagyon sok helyén ma is élnek a világtól elzárt népcsoportok, törzsek, és Föld felszíne alatt valóban megdöbbentő, mai technikával sem leutánozható mesterséges járatrendszerek vannak. Ezzel együtt, a kozmikus lénnyé váláshoz nem e felszínhez közeli életnek, hanem a rejteki világon való átjutásnak van köze, ami nem geológiai-régészeti, hanem az úgynevezett misztikus út kérdése.

      Másik eklatáns példa a sekélyes világlátásra az indiai vimanák vagy egyéb, ősi misztikus iratokban található „járművek” pusztán fizikai vetületeinek emlegetése. A Bhagavata Puranákból tudhatjuk, hogy a régi beavatottak nagyon is tisztában voltak azzal, hogy a „felsőbb régiók” nem a bioszferikus eget, hanem a „mennyeket” jelentették, ahová a lélek nem különleges fémötvözetből készült, hanem kristálymintázatú energetikai „járművekkel”, azaz erőrendszerekkel jutott. A mai emberek legtöbbje, ha egy ilyen „hírt” hall, akkor maximum azt a következtetést képes levonni, hogy lám lám, a Földet földönkívüliek látogatták már ősidők óta. Ami ad abszurdum lehet igaz, (bár tisztázni kéne, milyen minőségű földönkívüliekről van szó), ám itt sem ez az aduász, hanem az, amikor egy lélek odáig fejlődik itt e Földön, hogy elhagyhatja nemcsak a Föld és naprendszerünk multidimenzióit, de elképzelhetetlen tartományokba képes felemelkedni- egy gramm anyag és egy porcikányi hústest nélkül! A szellem nincs anyagi hordózóra szorulva!

      No, ezek kiragadott és tömören idecitált példák voltak, amiket természetesen az előadásaimon, többek között, kifejtek és tovább boncolgatjuk. De szerintem a lényeget nagyon jól illusztrálják: művelődnünk, pallérozódnunk kell misztikus tudományokban, őstörténelemben, világ- és időértelmezésben egyaránt!

      Az előadás első részében tehát felemeljük a földi, kézzelfogható és e minőségében is megdöbbentő leleteket és megidézzük azt az Embert, azt a társadalmat, amely egészen másként élt, más volt az istenképe, más volt a Földhöz, a Kozmoszhoz való viszonya. Ez a lépcsőfok szolgál majd arra, hogy a következő lépésekben rekonstruáljuk azt az Aranykort, mely lehet, hogy nem szorítható be a mi lineáris idővonalunkba!

     

 

(te is belefutottál a rutinod csapdájába? :)

 

 

 

 

Az előadás sorozat további részeiben megismerjük az igazi ős-embert avagy inkább ember-őst, az elveszített ősi-új aranykori tudást, azahhoillő képességeket, amiket a mai ember a devolúció miatt szép lassan elsorvasztott önmagában, de, jó hír: minden helyreállítható! Ekkor mélyülünk tovább a kékségbe, mely egy meghatározott frekvenciatartomány, az ahhoz passzoló világlátással, életmóddal.

 

A sorozatot záró harmadik rész pedig rengeteg mindennapi, praktikus és motiváló információt, gyakorlatot nyújt, mellyel megkezdhetjük elveszített aranykori életkészletünket (a DNS + még valami más…) visszaépíteni.

 

Előadás helyszínek és időpontok:

 

 

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom