IDŐUTAZÁS

» » Magyarságkutatás        

 

Agnes Golenya Purisaca előadása alkalmával hívta időutazásra Wenczler Béla áldozatos szervező munkája nyomán a Peru és Dél-Amerika iránt érdeklődőket.

 

S aki vállalkozott erre, az nem csalatkozott. A magyar írónő mindvégig fogva tartotta az érdeklődést a zsúfolásig megtelt teremben a fantasztikus utazásai, kapcsolatai és a felfedezései során megtapasztaltakról.

 

Az aranyasszony útjac. 2007-ben befejezett könyve 20 év terméke, bizonysága annak, hogy a passzív tudás mit sem ér az alkalmazott tudás és a szív kinyitása nélkül. Ágnes Golenya Istenes Győző világjáróval indul útjára, amelynek során bejárják a Körmend mellett 1921-ben született Móricz János életének, munkásságának helyszíneit, keresve, hogy a Florencio de Basaldua baszk származású argentin földmérő, író, polihisztor és kutató megdöbbentő teóriája nyomán elinduló magyar kutató megtalálja-e a feltevés bizonyítékait.

 

Évszázados, évezredes leletek, beszámolók utalnak arra, hogy az emberiség története, történelme esetleg nem egészen olyan, miként azt ma iskoláinkban tanítják. XVIII. század eleji madridi források szkíta-hun leletekről beszélnek a mai Peru területén, de erről szól Thor Heyerdahl munkássága; Varga Zsigmond, Horváth János, Csicsáky Jenő, illetve Csérep Ferenc — akit A magyarság őshazája Amerikac. munkája miatt az Akadémiáról is kizárnak. Továbbá a brazil Appolinaire Frost az egyiptomiak dél-amerikai elődeiről ír, egyes szerzők a leleteket etruszknak azonosítják, de maga Pizarro szerint az őslakosok fehérebb bőrűek, mint a spanyolok.

 

Móricz Ecuadorba megy, és az ottani shuarok bizalmukba fogadják, lassan beavatják titkaikba. Megdöbbenti, hogy több helyi népcsoport lokális nyelve igencsak hasonlít, egyes szavaiban megegyezik az archaikus magyar nyelv szavaival. Olyan helység, illetve családneveket fedez fel, mint Jokay, Zalai, Saka, Zoyomi (Zólyomi vagy Sólyomi). Megtudja, hogy Quito-t régen Kitus (jelentése: két ős) hívták a spanyolok előtt. Két ős, mert úgy tudják, két ma távolban élő nép őse alapította. Mindezt a helyszíni és élő tudást a kutatók által előzőleg feltárt elméletekkel összevetve Móricz egyre megszállottabban dolgozik. Coloradonak (színesnek) hívja őt a helyi népcsoport, amely jelzőt csak a fehérbőrűekre használják, ugyanis csak a fehér arcbőr válik pirossá, „színeződik el” az éles andoki levegőn! A shuar törzsi vezetők feltárják Móricznak egy barlangrendszer titkos részét, ami egy sok-sok ezer éves titkos kamrába, az azóta „Arany Könyvtárnak nevezett” terembe vezetett.

 

Móricz János komoly expediciót tervezett, amihez pénz és az elmozdíthatatlanság garanciája kellett volna. A kormányok hitegették, a bankok, az angol kormány, a mormon egyház és mások pedig csak a kincsekre vadásztak.

 

Móricznak megengedte a magyarhoz hasonló ragozó nyelvet beszélő őrző törzs, hogy a leletek egy részét megfelelő biztosítékok mellett a világ tudomására lehet hozni, mert „közeleg az idő” az „ÚJ TUDÁS” nyilvánosságra hozatalának. Az itt talált dolgok hihetetlenek, és szerencse, hogy készült egy hivatalos dokumentum az akkori ecuadori köztársasági Elnök aláírásával és pecsétjével. Mik ezek? Több száz, különböző méretű aranylemezt máig megfejtetlen, bonyolult írással és szimbólumrendszerrel. E szimbólumok némelyike egyéb ősi (ó-egyiptomi, ó-mezopotámiai, babiloni, káldeus, szkíta, ural-altáji leletek) civilizációk tárgyain is megjelenik, ugyanakkor néhány ismert és ma is használt India bizonyos területein és népeinek körében. Komoly párhuzamok lelhetők fel japán és kínai írásjelekkel és szimbólumokkal. Több ezer aranyszobor olyan állatokról, amelyek közül soha nem volt honos a régióban, sőt a földrészen, és évmilliókkal ezelőtt kipusztult. A cuanca-i Crespi Atya gyűjteményében 40 évig voltak fellelhetőek azok a megdöbbentő leletek, amelyeket a helyiek hoztak neki a „barlangokból”. Ehhez a kisplasztikához hasonló szobrok Dagon, Oannes néven nyilvántartásban szerepelnek az európai múzeumokban. A halpikkelyes ábrázolás több ősi népnél ismert volt: az „istenek halak voltak”, Vishnut Indiában sellőként is szokás ábrázolni. Valószínűsíthető, hogy a „Nagy Víz” megmenekült papjai, beavatottjai voltak, akik az özönvíz utáni korba átmentették a tudást, őket ábrázolták félig halként (az alsótest a múlt, a gyökér(csakra) „helye”). Az öltözék komoly hasonlóságot mutat a hun, korabeli pártus harcoséhoz. A fejmagasságban tekergőző (szellemiségre utaló) kígyó ismert Imhotep-Asklepios által, és a gyógyítói-beavatottság szimbóluma a mai napig.

 

Különleges irodalomnak számít a XVI. századi Fray Gregorio Garcia jezsuita szerzetes könyve, a: Origenes de los Indios, ami szkíta és hun dél-amerikai leletekről tesz említést az akkori spanyol királynak!

 

Móricz munkássága, nagy horderejű felfedezésének eredményei:

 

1.Ma már ismeretes, hogy hatalmas, máig ismeretlen és jórészt feltáratlan labarintusrendszer húzódik Dél-Amerika alatt, Ecuadortól Perun át Chile-ig átnyúlva Bolíviába. Kik, mikor, hogyan és miért építették a nagyrészt mesterséges alagútrendszert sok száz méterrel az Andok hegység alatt?

 

2.A dél-ecuadori bejárat egy „Arany Könyvtár”-nak nevezett kamrához vezet, amiben elgondolkodtató leletek bújnak a mai napig: az eurázsiai kultúrák ikertestvérei. Az aranylemezek írást, feltehetően „üzenetet” rejtenek.

 

3.Miért halnak meg nem megnyugtató módon az ügy érintettei? Kinek, kiknek nem érdeke az igazság feltárása? Móricz 1991-ben „rejtélyes körülmények között” hal meg.

 

4.Egy 1970. szeptember 11-ei Magyar Ifjúság 10000 éves kultúra az Andok mélyén címmel számol be az 1969-es Móricz expedícióról. Ezen a Táltosok Barlangjának kereszteli a barlangot.

 

5.Móricz bebizonyítja, hogy létezett tengeri közlekedés a kontinensek között az óceáni áramlatok ismeretében. Callao (Lima, Peru), egy balsafa tutajon négy fiatal áthajózik Ausztráliába. Thor Heyerdahl néhány évtizeddel előbb szintén több útvonalon ugyanezt bizonyította Kon-Tiki I. és II. hajóival.

 

6.Móricz felveti azt a régi-új teóriát, miszerint az emberiség bölcsője a nevetségesen Újvilágnak nevezett Amerika. Ezt a tényt sok elődje támasztja alá, mely szerint egy kataklizma után menekült át egy itteni magas fejlettségű nép Európába, majd szétáradt az „új hazában”. Innen eredhet a megdöbbentő azonosság nyelvek, hitrendszerek, mitológiák és régészeti tárgyak között. Ez az ősi civilizáció lehet, hogy Atlantisz, de még inkább Atais, vagy Ata-isis. 

 

Akármi is lesz a végső megfejtés, egy biztos: se ezt a kivételes magyart, se a teóriáját nem mellőzhetjük, ahogy ezt eddig tettük! A legkevesebb, hogy igyekszünk minél többet megtudni róla és az ügyről.

 

http://www.kanizsahir.hu/kanizsahir/web/?id=1030

 

Hozzászólások:

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom