Adatvédelmi Tájékoztató

 

Adatkezelő adatai:

Golenya Ágnes, 6076 ÁGASEGYHÁZA, Bajcsy-Zsilinszky utca 54. email: kristalykonyvtar@golenya-agnes.hu

 

 • Golenya Ágnes az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Érintett tartozik felelősséggel.
 • A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
 • Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 • Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 • Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
 • Az Érintett személyes adatait akkor is törlésre kerülnek, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
 • Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.
 • Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

hírlevél

 

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

 

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM.)

 

Adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig; meg nem erősített feliratkozásokhoz kapcsolódó adatok 3 nap után automatikusan törlődnek

 

Adatfeldolgozó

A hírlevélküldő szolgáltatás adatfeldolgozója: ListaMester (Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság, listamester.hu).

 

Egyéb adatkezelési tudnivalók

 

Adattörlés

A hírlevél alján található link segyítségével, vagy a kristalykonyvtar@golenya-agnes.hu email címen, továbbá a 6076 Ágasegyháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 54. postai címen vonható vissza.

 

Igényérvényesítési cím

kristalykonyvtar@golenya-agnes.hu email címen, vagy a 8900 Zalaegerszeg , Landorhegyi út 22/b. "B" lh. 2/8. postai címen.

 

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

 

 1. A golenya-agnes.hu honlap a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.  A cookie által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

2018. május 7.

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információkElfogadom